Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 108 603 590,9 55 243 403,9 52 101 138,5 94,3 48,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 71 128 448,0 39 034 346,3 36 997 164,2 94,8 52,0
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 71 128 448,0 39 034 346,3 36 997 164,2 94,8 52,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 4 056 709,7 2 855 764,4 2 000 203,2 70,0 49,3
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 4 056 709,7 2 855 764,4 2 000 203,2 70,0 49,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 2 281,0 2 281,0 7 973,9 349,6 349,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 2 281,0 2 281,0 7 973,9 349,6 349,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІЊ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 33 416 152,2 13 351 012,2 13 095 797,2 98,1 39,2
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 33 416 152,2 13 351 012,2 13 095 797,2 98,1 39,2
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 107 418 757,0 54 369 021,0 84 042 880,7 66 620 500,0 14 901 865,6 51 718 634,4 95,1 48,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 3 065 008,0 1 865 373,0 2 591 674,4 2 216 810,0 413 969,1 1 802 840,9 96,6 58,8
02 Қорғаныс 394 070,0 420 556,0 332 871,0 396 783,0 222 160,4 109 184,4 112 976,1 33,9 26,9
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 794 378,0 2 635 631,0 4 385 104,0 3 533 295,2 955 722,8 2 577 572,3 97,8 44,5
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 20 464 335,0 7 004 624,0 18 691 533,0 11 925 735,9 5 845 694,5 6 080 041,3 86,8 29,7
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 569 652,8 6 499 215,8 12 486 411,8 10 051 315,0 3 912 080,6 6 139 234,3 94,5 48,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 582 767,0 1 409 571,0 1 790 126,0 1 612 075,5 311 677,1 1 300 398,4 92,3 50,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 9 564 688,1 4 716 164,1 9 328 729,1 4 757 251,7 42 090,8 4 715 160,9 100,0 49,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 301 057,0 2 987 406,3 4 246 658,6 4 052 770,7 1 130 517,2 2 922 253,6 97,8 55,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 9 466,2 0,0 9 466,2 91,5 91,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 2 329 937,0 846 229,0 1 432 085,0 1 248 128,6 457 474,8 790 653,8 93,4 33,9
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 316 020,0 156 754,0 234 085,0 218 768,9 66 231,8 152 537,1 97,3 48,3
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 4 624 569,0 2 320 700,0 4 277 158,0 3 218 792,1 1 185 226,7 2 033 565,4 87,6 44,0
13 Басқалар 2 561 511,9 2 427 191,5 1 550 689,0 2 138 740,0 1 520 483,1 471 995,8 1 048 487,3 67,6 43,2
14 Борышқа ќызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 37 546 056,0 37 941 734,8 22 031 478,8 22 031 478,8 22 031 478,8 0,0 22 031 478,8 100,0 58,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 3 859 938,0 2 814 540,0 2 486 539,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 4 526 527,0 3 109 239,0 4 526 527,0 2 899 238,0 0,0 2 899 238,0 93,2 64,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 3 138 286,0 1 720 998,0 3 138 286,0 1 720 997,0 0,0 1 720 997,0 100,0 54,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 0,0 1 137 682,0 100,0 100,0
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 294 699,0 412 699,0 140,0 61,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 294 699,0 412 699,0 140,0 61,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 886 971,0 793 808,0 508 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 886 971,0 793 808,0 793 808,0 508 808,0 0,0 508 808,0 64,1 57,4
13 Басқалар 108 808,0 886 971,0 793 808,0 793 808,0 508 808,0 0,0 508 808,0 64,1 57,4
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 562 075,1 -2 733 965,1 -2 612 843,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 562 075,1 2 733 965,1 2 612 843,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 2 765 068,0 2 765 182,0 100,0 69,7
7 Қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 2 765 068,0 2 765 182,0 100,0 69,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 289 699,0 289 699,0 289 699,0 0,0 289 699,0 100,0 43,8
16 Қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 289 699,0 289 699,0 289 699,0 0,0 289 699,0 100,0 43,8
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 258 596,1 258 596,1 137 360,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121 236,1