Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 400 332,4 14 428 848,4 9 091 239,6 9 022 624,3 99,2 62,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 8 916 272,6 8 801 567,6 98,7 62,1
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 8 916 272,6 8 801 567,6 98,7 62,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 44 580,4 44 580,4 25 781,0 28 580,8 110,9 64,1
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 44 580,4 44 580,4 25 781,0 28 580,8 110,9 64,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 115 557,0 115 557,0 115 557,0 73 627,0 116 793,9 158,6 101,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 115 557,0 115 557,0 73 627,0 116 793,9 158,6 101,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 72 909,0 72 909,0 101 425,0 75 559,0 75 682,0 100,2 74,6
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 72 909,0 101 425,0 75 559,0 75 682,0 100,2 74,6
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 467 619,7 14 496 135,7 9 158 526,9 12 805 653,0 11 294 594,7 2 217 326,8 9 077 267,9 99,1 62,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 294 562,0 303 779,0 192 028,0 247 825,0 232 960,8 41 498,1 191 462,8 99,7 63,0
02 қорғаныс 25 089,0 25 089,0 25 089,0 10 653,0 20 829,0 11 460,3 928,7 10 531,5 98,9 42,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 47 733,0 47 733,0 27 918,0 42 562,0 35 609,2 7 898,4 27 710,8 99,3 58,1
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 239 048,0 8 243 049,7 5 239 008,3 6 947 974,1 6 376 289,9 1 141 831,1 5 234 458,7 99,9 63,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 256 116,0 1 284 632,0 865 584,2 1 083 798,0 851 388,1 8 362,6 843 025,6 97,4 65,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 568 902,0 3 579 287,6 2 107 908,6 3 575 522,6 2 975 532,7 889 484,4 2 086 048,4 99,0 58,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 467 263,0 467 263,0 328 116,0 381 384,0 353 040,5 25 268,5 327 771,9 99,9 70,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 152 148,0 152 148,0 116 205,0 152 148,0 152 148,0 35 943,3 116 204,7 100,0 76,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 96 722,0 96 722,0 58 851,5 74 677,0 59 425,8 987,9 58 437,9 99,3 60,4
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 53 125,0 53 125,0 37 784,0 45 670,0 38 688,9 1 359,2 37 329,7 98,8 70,3
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 97 360,0 97 360,0 50 550,0 93 343,0 77 384,9 53 039,9 24 345,0 48,2 25,0
13 Басқалар 52 738,0 60 138,0 36 533,7 14 521,0 30 521,0 21 720,3 7 202,6 14 517,7 100,0 39,7
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 109 399,3 109 399,3 109 399,3 109 399,3 108 945,3 3 522,0 105 423,3 96,4 96,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 40 842,0 39 537,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 1 304,7 0,0 105,2
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 1 304,7 0,0 105,2
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -106 889,3 -108 129,3 -94 180,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 106 889,3 108 129,3 94 180,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 67 287,3 53 338,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 13 948,4