Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 166 799 206,1 166 990 186,1 103 536 418,1 100 931 385,0 97,5 60,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 129 854 970,0 129 854 970,0 84 190 438,8 82 469 916,9 98,0 63,5
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 129 854 970,0 129 854 970,0 84 190 438,8 82 469 916,9 98,0 63,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 4 415 134,8 4 415 134,8 3 195 859,2 2 367 735,6 74,1 53,6
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 4 415 134,8 4 415 134,8 3 195 859,2 2 367 735,6 74,1 53,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 2 642 498,3 2 642 498,3 1 689 022,1 1 794 309,5 106,2 67,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 2 642 498,3 2 642 498,3 1 689 022,1 1 794 309,5 106,2 67,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 29 886 603,0 30 077 583,0 14 461 098,0 14 299 423,0 98,9 47,5
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 29 886 603,0 30 077 583,0 14 461 098,0 14 299 423,0 98,9 47,5
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 167 199 675,7 167 390 655,7 104 213 168,8 ########### 125 848 718,1 26 852 071,1 98 996 647,1 95,0 59,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 5 974 535,0 5 985 425,0 3 972 985,2 5 079 767,2 4 267 742,6 624 785,1 3 642 957,5 91,7 60,9
02 қорғаныс 542 190,0 509 593,0 509 593,0 185 291,0 423 957,0 354 053,0 187 386,1 166 666,9 89,9 32,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 999 955,0 6 001 955,0 3 353 317,5 4 875 579,5 4 297 512,4 990 172,6 3 307 339,8 98,6 55,1
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 61 151 151,0 61 180 280,7 36 417 980,6 53 221 184,1 44 429 102,2 10 430 999,2 33 998 103,0 93,4 55,6
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 303 753,8 12 304 782,8 7 625 659,8 12 251 263,8 10 429 293,7 3 425 640,7 7 003 653,0 91,8 56,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 7 132 982,0 7 323 962,0 4 716 722,9 5 595 725,6 4 756 367,3 302 314,6 4 454 052,8 94,4 60,8
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 21 865 850,4 21 896 682,0 14 383 368,5 21 574 837,0 19 840 739,3 6 314 683,1 13 526 056,2 94,0 61,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 704 705,0 7 704 705,0 5 005 510,2 6 552 258,4 5 944 332,2 1 054 544,0 4 889 788,2 97,7 63,5
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 522 269,0 522 269,0 441 517,0 510 250,0 493 060,0 54 332,6 438 727,4 99,4 84,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 2 867 209,6 2 906 409,6 1 483 824,9 2 110 506,0 1 849 237,4 483 534,7 1 365 702,7 92,0 47,0
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 378 634,0 523 426,0 393 468,3 454 990,3 370 852,9 61 536,7 309 316,2 78,6 59,1
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 8 507 291,9 8 509 410,9 5 059 327,9 8 210 041,9 7 336 000,7 2 552 881,4 4 783 119,3 94,5 56,2
13 Басқалар 2 894 222,9 2 861 433,4 2 601 442,1 1 826 924,2 2 322 104,7 2 142 115,7 365 738,3 1 776 377,4 97,2 68,3
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 3 936,0 3 936,0 3 935,9 0,0 3 935,9 100,0 60,4
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 413 795,8 29 413 795,8 19 343 334,8 19 348 334,8 19 334 372,8 3 522,0 19 330 850,8 99,9 65,7
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 2 302 043,7 2 302 043,7 1 874 733,7 1 617 986,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 3 189 738,0 3 189 738,0 2 189 738,0 3 189 738,0 2 187 058,0 0,0 2 187 058,0 99,9 68,6
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 210 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 801 497,0 1 801 497,0 801 497,0 1 801 497,0 801 497,0 0,0 801 497,0 100,0 44,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 135 002,0 0,0 1 135 002,0 99,8 99,8
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 887 694,3 887 694,3 315 004,3 569 072,0 180,7 64,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 887 694,3 887 694,3 315 004,3 569 072,0 180,7 64,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 739 276,0 739 276,0 678 808,0 658 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 739 276,0 739 276,0 678 808,0 739 276,0 658 808,0 0,0 658 808,0 97,1 89,1
13 Басқалар 108 808,0 739 276,0 739 276,0 678 808,0 739 276,0 658 808,0 0,0 658 808,0 97,1 89,1
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 441 789,3 -3 441 789,3 -3 230 292,4 -342 056,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 441 789,3 3 441 789,3 3 230 292,4 342 056,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 965 068,0 2 965 182,0 100,0 74,8
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 965 068,0 2 965 182,0 100,0 74,8
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 866 244,0 866 244,0 339 699,0 339 699,0 339 699,0 0,0 339 699,0 100,0 39,2
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 866 244,0 866 244,0 339 699,0 339 699,0 339 699,0 0,0 339 699,0 100,0 39,2
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 342 965,3 342 965,3 604 923,4 -2 283 426,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 2 919 698,4