Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қазанға арналған Мұнайлы ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қазанға арналған Мұнайлы ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 882 655,3 15 912 874,3 12 153 561,2 11 995 689,2 98,7 75,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 424 717,0 4 424 717,0 3 515 101,0 3 706 096,9 105,4 83,8
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 424 717,0 4 424 717,0 3 515 101,0 3 706 096,9 105,4 83,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 34 103,0 34 103,0 20 009,9 20 715,3 103,5 60,7
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 34 103,0 34 103,0 20 009,9 20 715,3 103,5 60,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 412 655,2 412 655,2 128 052,2 141 630,0 110,6 34,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 412 655,2 412 655,2 128 052,2 141 630,0 110,6 34,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 11 011 180,1 11 041 399,1 8 490 398,1 8 127 246,9 95,7 73,6
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 11 011 180,1 11 041 399,1 8 490 398,1 8 127 246,9 95,7 73,6
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 16 341 893,3 16 372 112,3 12 585 146,2 15 372 018,2 14 450 934,4 2 415 585,5 12 035 348,9 95,6 73,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 488 923,0 488 923,0 323 033,0 424 052,0 343 151,2 21 501,5 321 649,7 99,6 65,8
02 Қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 7 221,0 9 214,0 7 776,1 563,3 7 212,8 99,9 69,2
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 35 638,0 35 638,0 30 853,0 33 868,0 32 867,1 2 033,1 30 834,0 99,9 86,5
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 043 829,0 7 043 829,0 5 389 039,0 6 288 740,0 6 054 269,4 699 291,8 5 354 977,5 99,4 76,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 738 055,0 768 274,0 520 804,0 681 629,0 542 001,8 22 108,5 519 893,3 99,8 67,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 264 570,1 6 264 570,1 4 812 844,1 6 264 570,1 5 813 192,0 1 503 479,6 4 309 712,4 89,5 68,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 187 451,0 187 451,0 142 428,0 155 167,0 149 765,9 9 630,4 140 135,5 98,4 74,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 199 411,0 199 411,0 155 249,0 163 035,0 158 905,3 3 697,4 155 207,9 100,0 77,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 497,0 37 497,0 27 023,0 31 292,0 28 805,5 4 698,2 24 107,4 89,2 64,3
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 101 362,0 1 101 362,0 958 188,0 1 101 362,0 1 101 269,5 148 081,5 953 188,0 99,5 86,5
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 9 493,0 10 118,0 9 959,9 500,3 9 459,7 99,6 41,9
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 132,7 2 132,7 1 333,6 1 333,6 1 333,2 0,0 1 333,2 100,0 62,5
15 Трансферттер 2 390,0 210 027,5 210 027,5 207 637,5 207 637,5 207 637,5 0,0 207 637,5 100,0 98,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 299 204,0 286 749,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 92 197,0 102 036,9 110,7 44,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 92 197,0 102 036,9 110,7 44,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -620 545,0 -620 545,0 -730 789,0 -326 408,7
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 620 545,0 620 545,0 730 789,0 326 408,7
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
16 Қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 12 098,0 -392 282,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 404 380,3