Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қазанға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қазанға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы жӘне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы жӘне/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы жӘне/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 21 514 103,6 21 554 076,6 16 370 883,3 15 940 949,7 97,4 74,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 13 946 002,7 13 721 952,3 98,4 73,9
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 13 946 002,7 13 721 952,3 98,4 73,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 207 195,0 207 195,0 143 385,0 108 315,4 75,5 52,3
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 207 195,0 207 195,0 143 385,0 108 315,4 75,5 52,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 525 800,6 1 362 888,1 89,3 72,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 525 800,6 1 362 888,1 89,3 72,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 860 552,0 900 525,0 755 695,0 747 793,9 99,0 83,0
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 860 552,0 900 525,0 755 695,0 747 793,9 99,0 83,0
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 22 470 531,6 22 510 504,6 17 291 058,3 20 666 790,5 20 103 435,7 3 269 469,3 16 833 966,4 97,4 74,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 284 219,0 285 892,0 200 313,0 239 906,0 215 165,9 19 298,9 195 867,0 97,8 68,5
02 қорғаныс 76 831,0 26 206,0 26 206,0 18 459,0 22 311,0 21 742,3 3 449,2 18 293,1 99,1 69,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 60 783,0 60 783,0 48 302,5 57 866,5 55 373,7 16 270,4 39 103,3 81,0 64,3
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 907 705,0 10 907 705,0 8 100 325,0 9 659 150,0 9 357 674,5 1 368 797,3 7 988 877,2 98,6 73,2
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 588 328,0 1 628 301,0 1 212 422,0 1 253 283,0 1 224 533,9 20 105,7 1 204 428,2 99,3 74,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 6 015 748,3 6 015 748,3 5 108 509,1 5 996 801,3 5 898 656,6 1 087 830,0 4 810 826,6 94,2 80,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 705 636,0 705 636,0 564 571,0 603 307,0 568 078,6 20 427,6 547 651,0 97,0 77,6
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 359 775,0 359 775,0 332 186,0 358 724,0 347 916,5 15 826,3 332 090,2 100,0 92,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 52 086,0 52 086,0 42 529,0 47 278,0 42 510,5 2 639,2 39 871,3 93,8 76,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 49 056,0 49 056,0 35 444,0 38 920,0 32 487,7 1 953,9 30 533,8 86,1 62,2
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 164 872,0 2 166 991,0 1 443 862,0 2 164 566,0 2 114 625,3 671 638,9 1 442 986,4 99,9 66,6
13 Басқалар 219 819,0 186 290,0 182 498,0 117 636,0 158 178,0 158 171,0 41 232,0 116 939,0 99,4 64,1
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 507,0 507,0 506,6 0,0 506,6 99,9 18,4
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 65 992,7 65 992,7 65 992,7 0,0 65 992,7 100,0 98,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 234,0 3 232,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жӘне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 170,0 170,6 100,4 85,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 170,0 170,6 100,4 85,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -959 632,0 -959 632,0 -923 409,0 -896 249,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 959 632,0 959 632,0 923 409,0 896 249,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 893 052,0 893 052,0 856 629,0 856 629,0 100,0 95,9
7 қарыздар түсімі 900 052,0 893 052,0 893 052,0 856 629,0 856 629,0 100,0 95,9
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 39 620,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 27 159,4