Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қазанға арналған Жаңаөзен қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қазанға арналған Жаңаөзен қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 471 130,4 14 499 646,4 10 108 079,6 10 100 221,5 99,9 69,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 021 714,0 14 021 714,0 9 797 864,6 9 760 178,9 99,6 69,6
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 021 714,0 14 021 714,0 9 797 864,6 9 760 178,9 99,6 69,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 45 743,4 45 743,4 32 152,0 35 854,9 111,5 78,4
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 45 743,4 45 743,4 32 152,0 35 854,9 111,5 78,4
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 115 557,0 146 394,0 146 394,0 114 541,0 141 550,8 123,6 96,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 146 394,0 146 394,0 114 541,0 141 550,8 123,6 96,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТҮСІМДЕРІ 72 909,0 257 279,0 285 795,0 163 522,0 162 636,9 99,5 56,9
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 257 279,0 285 795,0 163 522,0 162 636,9 99,5 56,9
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 538 417,7 14 566 933,7 10 175 366,9 13 270 345,1 12 124 588,7 1 964 646,9 10 159 941,8 99,8 69,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 314 302,0 314 302,0 218 500,0 272 983,0 251 659,6 33 311,9 218 347,7 99,9 69,5
02 қорғаныс 25 089,0 18 289,0 18 289,0 12 114,0 15 344,0 13 040,9 928,7 12 112,2 100,0 66,2
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 47 733,0 47 733,0 30 681,0 43 304,0 37 397,8 6 728,3 30 669,5 100,0 64,3
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 287 325,0 8 291 326,7 5 731 591,0 7 241 700,1 6 625 950,2 904 099,3 5 721 850,9 99,8 69,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 440 486,0 1 469 002,0 1 042 794,0 1 337 936,0 1 146 411,7 103 754,4 1 042 657,3 100,0 71,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 409 732,0 3 420 117,6 2 361 761,9 3 417 629,6 3 195 377,4 838 704,1 2 356 673,3 99,8 68,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 466 263,0 466 263,0 361 872,0 431 987,0 381 759,3 20 017,2 361 742,1 100,0 77,6
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 152 148,0 152 148,0 116 205,0 152 148,0 152 148,0 35 943,3 116 204,7 100,0 76,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 96 722,0 96 722,0 65 281,7 80 928,1 66 210,7 1 059,6 65 151,1 99,8 67,4
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 53 125,0 53 125,0 40 860,0 47 493,0 42 628,9 1 793,0 40 835,9 99,9 76,9
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 91 958,0 91 958,0 69 788,0 88 972,0 80 884,5 11 104,3 69 780,2 100,0 75,9
13 Басқалар 52 738,0 50 921,0 36 533,7 14 519,0 30 521,0 21 720,3 7 202,6 14 517,7 100,0 39,7
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 109 399,3 109 399,3 109 399,3 109 399,3 109 399,3 0,0 109 399,3 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 40 842,0 39 171,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 1 670,2 0,0 134,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 1 670,2 0,0 134,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -106 889,3 -108 129,3 -98 892,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 106 889,3 108 129,3 98 892,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 67 287,3 58 050,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 9 237,2