Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қарашаға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 166 859 915,6 167 050 895,6 135 675 597,6 127 528 494,7 94,0 76,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 129 540 785,0 129 540 785,0 106 403 943,8 99 490 416,3 93,5 76,8
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 129 540 785,0 129 540 785,0 106 403 943,8 99 490 416,3 93,5 76,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 4 482 511,6 4 482 511,6 4 387 609,8 2 979 751,3 67,9 66,5
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 4 482 511,6 4 482 511,6 4 387 609,8 2 979 751,3 67,9 66,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 2 950 016,0 2 950 016,0 2 366 445,0 2 550 328,2 107,8 86,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 2 950 016,0 2 950 016,0 2 366 445,0 2 550 328,2 107,8 86,5
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 29 886 603,0 30 077 583,0 22 517 599,0 22 507 999,0 100,0 74,8
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 29 886 603,0 30 077 583,0 22 517 599,0 22 507 999,0 100,0 74,8
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 170 667 198,3 170 858 178,3 136 419 883,9 155 335 399,0 146 123 742,3 18 334 936,8 127 788 805,5 93,7 74,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 6 048 068,8 6 049 741,8 4 847 652,1 5 521 864,7 4 982 038,0 402 357,3 4 579 680,7 94,5 75,7
02 Қорғаныс 542 190,0 495 170,0 495 170,0 335 473,0 457 902,0 400 875,5 76 771,8 324 103,7 96,6 65,5
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 999 021,0 6 001 021,0 4 723 293,5 5 349 159,5 5 104 803,3 646 775,9 4 458 027,4 94,4 74,3
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 61 221 695,2 61 252 445,9 48 245 832,8 57 549 112,4 52 974 607,6 8 989 080,3 43 985 527,3 91,2 71,8
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 303 753,8 12 304 782,8 9 359 709,6 11 798 324,8 10 776 212,3 1 968 593,2 8 807 619,1 94,1 71,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 7 627 121,9 7 818 101,9 6 297 013,0 7 075 765,5 6 476 601,8 410 508,7 6 066 093,1 96,3 77,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 24 723 335,9 24 754 167,5 18 991 386,0 21 566 167,5 20 731 614,8 3 120 349,2 17 611 265,6 92,7 71,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 720 538,5 7 721 338,5 6 412 406,0 7 189 237,6 6 910 023,0 673 452,2 6 236 570,8 97,3 80,8
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 518 532,0 518 532,0 480 214,0 518 532,0 510 840,5 43 223,3 467 617,2 97,4 90,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 2 873 205,6 2 912 405,6 2 079 576,1 2 539 118,7 2 166 379,8 375 791,4 1 790 588,5 86,1 61,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 379 862,0 524 654,0 464 756,0 488 240,0 451 399,8 71 495,6 379 904,3 81,7 72,4
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 8 445 438,7 8 447 557,7 7 449 333,7 8 294 627,7 7 915 835,5 1 331 237,1 6 584 598,3 88,4 77,9
13 Басқалар 2 894 222,9 2 823 337,4 2 570 142,1 2 251 168,7 2 500 277,2 2 277 366,1 225 300,9 2 052 065,3 91,2 79,8
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 4 938,6 4 938,6 4 938,5 0,0 4 938,5 100,0 75,8
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 481 600,7 29 481 600,7 24 477 130,8 24 482 130,8 24 440 205,8 0,0 24 440 205,8 99,8 82,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 2 174 763,7 2 174 763,7 1 776 049,7 1 833 677,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 3 189 738,0 3 189 738,0 2 589 738,0 3 189 738,0 2 487 058,0 0,0 2 487 058,0 96,0 78,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 210 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 801 497,0 1 801 497,0 1 201 497,0 1 801 497,0 1 101 497,0 0,0 1 101 497,0 91,7 61,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 135 002,0 0,0 1 135 002,0 99,8 99,8
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 1 014 974,3 1 014 974,3 813 688,3 653 380,7 80,3 64,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 1 014 974,3 1 014 974,3 813 688,3 653 380,7 80,3 64,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 741 319,0 741 319,0 708 808,0 661 189,1
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 741 319,0 741 319,0 708 808,0 741 319,0 680 808,0 0,0 680 808,0 96,0 91,8
13 Басқалар 108 808,0 741 319,0 741 319,0 708 808,0 741 319,0 680 808,0 0,0 680 808,0 96,0 91,8
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -6 723 365,4 -6 723 365,4 -3 229 144,0 -2 755 177,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 6 723 365,4 6 723 365,4 3 229 144,0 2 755 177,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 3 375 166,6 3 365 182,0 99,7 47,5
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 3 375 166,6 3 365 182,0 99,7 47,5
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 644 354,0 0,0 644 354,0 83,5 64,9
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 644 354,0 0,0 644 354,0 83,5 64,9
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 636 271,4 636 271,4 625 611,4 34 349,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 601 922,3