Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қарашаға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 882 655,3 15 912 874,3 13 947 242,2 13 329 829,2 95,6 83,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 424 717,0 4 424 717,0 3 912 495,0 3 996 718,8 102,2 90,3
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 424 717,0 4 424 717,0 3 912 495,0 3 996 718,8 102,2 90,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 34 103,0 34 103,0 22 961,9 25 211,8 109,8 73,9
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 34 103,0 34 103,0 22 961,9 25 211,8 109,8 73,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 412 655,2 412 655,2 283 027,2 346 394,6 122,4 83,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 412 655,2 412 655,2 283 027,2 346 394,6 122,4 83,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 11 011 180,1 11 041 399,1 9 728 758,1 8 961 503,9 92,1 81,2
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 11 011 180,1 11 041 399,1 9 728 758,1 8 961 503,9 92,1 81,2
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 16 341 893,3 16 372 112,3 14 396 874,2 15 761 904,2 14 989 483,5 1 346 100,1 13 643 383,5 94,8 83,3
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 488 923,0 488 923,0 391 960,0 446 589,0 372 097,1 16 941,8 355 155,3 90,6 72,6
02 Қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 8 775,0 9 709,0 8 355,7 414,4 7 941,3 90,5 76,1
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 35 638,0 35 638,0 33 383,0 34 821,0 33 506,9 1 257,9 32 249,0 96,6 90,5
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 043 829,0 7 043 829,0 6 071 888,0 6 593 599,0 6 410 918,2 439 107,6 5 971 810,6 98,4 84,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 738 055,0 768 274,0 659 296,0 713 443,0 651 181,4 17 867,9 633 313,5 96,1 82,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 264 570,1 6 264 570,1 5 549 067,1 6 264 570,1 5 825 537,6 835 685,1 4 989 852,5 89,9 79,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 187 451,0 187 451,0 161 293,0 166 566,0 162 258,8 4 350,8 157 908,0 97,9 84,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 199 411,0 199 411,0 172 532,0 175 370,0 171 092,2 3 095,9 167 996,3 97,4 84,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 497,0 37 497,0 31 953,0 32 979,0 31 021,7 4 592,2 26 429,5 82,7 70,5
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 101 362,0 1 101 362,0 1 094 362,0 1 101 362,0 1 101 269,5 22 257,6 1 079 011,9 98,6 98,0
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 10 346,0 10 877,0 10 570,1 528,6 10 041,4 97,1 44,5
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 132,7 2 132,7 1 991,6 1 991,6 1 646,9 0,0 1 646,9 82,7 77,2
15 Трансферттер 2 390,0 210 027,5 210 027,5 210 027,5 210 027,5 210 027,5 0,0 210 027,5 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 281 157,0 275 411,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 110 244,0 113 374,1 102,8 49,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 110 244,0 113 374,1 102,8 49,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -620 545,0 -620 545,0 -730 789,0 -588 966,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 620 545,0 620 545,0 730 789,0 588 966,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
16 Қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 12 098,0 -129 724,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 141 822,9