Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қарашаға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы жӘне/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы жӘне/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 21 514 103,6 21 554 076,6 18 669 431,8 17 641 573,0 94,5 81,8
САЛЫқ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 16 050 679,2 14 966 159,7 93,2 80,6
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 16 050 679,2 14 966 159,7 93,2 80,6
САЛЫқТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 142 034,0 142 034,0 130 047,0 117 118,2 90,1 82,5
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 142 034,0 142 034,0 130 047,0 117 118,2 90,1 82,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 943 345,6 1 943 345,6 1 630 022,6 1 707 513,1 104,8 87,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 943 345,6 1 943 345,6 1 630 022,6 1 707 513,1 104,8 87,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 860 552,0 900 525,0 858 683,0 850 781,9 99,1 94,5
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 860 552,0 900 525,0 858 683,0 850 781,9 99,1 94,5
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 25 586 081,6 25 626 054,6 19 626 029,8 21 354 997,0 20 742 720,3 2 183 220,6 18 559 499,8 94,6 72,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 283 221,0 284 894,0 225 130,0 252 835,0 239 154,0 26 423,8 212 730,2 94,5 74,7
02 қорғаныс 76 831,0 26 206,0 26 206,0 21 426,0 23 540,0 23 173,2 2 851,7 20 321,6 94,8 77,5
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 60 783,0 60 783,0 51 847,0 58 798,0 56 726,3 13 706,8 43 019,5 83,0 70,8
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 906 116,0 10 906 116,0 9 116 709,0 10 104 909,0 9 826 853,0 889 049,2 8 937 803,8 98,0 82,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 594 225,0 1 634 198,0 1 447 646,0 1 481 155,0 1 442 225,4 25 581,2 1 416 644,2 97,9 86,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 9 196 240,3 9 196 240,3 5 656 870,1 6 015 465,3 5 914 565,4 707 350,9 5 207 214,6 92,1 56,6
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 709 136,0 709 136,0 615 944,0 637 037,0 611 474,4 17 820,6 593 653,8 96,4 83,7
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 356 038,0 356 038,0 349 663,0 356 038,0 348 348,1 11 280,0 337 068,1 96,4 94,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 53 050,0 53 050,0 46 225,0 48 218,0 44 903,9 2 336,0 42 568,0 92,1 80,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 49 056,0 49 056,0 39 271,0 41 910,0 34 699,2 1 865,1 32 834,1 83,6 66,9
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 108 893,0 2 111 012,0 1 846 450,0 2 109 465,0 1 974 978,5 444 561,3 1 530 417,2 82,9 72,5
13 Басқалар 219 819,0 173 290,0 169 498,0 141 400,0 158 178,0 158 171,0 40 394,0 117 777,0 83,3 69,5
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 967,0 967,0 966,1 0,0 966,1 99,9 35,1
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 66 481,7 66 481,7 66 481,7 0,0 66 481,7 100,0 99,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 234,0 3 196,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 170,0 207,4 122,0 103,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 170,0 207,4 122,0 103,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -4 075 182,0 -4 075 182,0 -959 832,0 -921 122,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 4 075 182,0 4 075 182,0 959 832,0 921 122,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 4 008 602,0 4 008 602,0 893 052,0 893 052,0 100,0 22,3
7 қарыздар түсімі 900 052,0 4 008 602,0 4 008 602,0 893 052,0 893 052,0 100,0 22,3
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 28 070,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 38 709,1