Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қарашаға арналған Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 471 130,4 14 499 646,4 11 240 376,2 11 219 413,4 99,8 77,4
САЛЫқ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 021 714,0 14 021 714,0 10 866 110,2 10 805 373,7 99,4 77,1
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 021 714,0 14 021 714,0 10 866 110,2 10 805 373,7 99,4 77,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 45 743,4 45 743,4 36 666,0 40 392,1 110,2 88,3
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 45 743,4 45 743,4 36 666,0 40 392,1 110,2 88,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 115 557,0 146 394,0 146 394,0 122 911,0 159 843,7 130,0 109,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 146 394,0 146 394,0 122 911,0 159 843,7 130,0 109,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 72 909,0 257 279,0 285 795,0 214 689,0 213 803,9 99,6 74,8
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 257 279,0 285 795,0 214 689,0 213 803,9 99,6 74,8
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 538 417,7 14 566 933,7 11 307 663,5 13 712 325,6 13 004 070,9 1 721 584,2 11 282 486,7 99,8 77,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 314 302,0 314 302,0 246 838,0 285 187,0 267 842,4 21 572,1 246 270,3 99,8 78,4
02 Қорғаныс 25 089,0 18 289,0 18 289,0 13 803,0 16 165,0 14 235,8 448,7 13 787,1 99,9 75,4
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 47 733,0 47 733,0 37 224,0 44 588,0 38 952,1 1 937,9 37 014,2 99,4 77,5
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 287 325,0 8 291 326,7 6 332 212,0 7 608 188,0 7 258 926,7 928 971,9 6 329 954,7 100,0 76,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 440 486,0 1 469 002,0 1 236 021,8 1 382 256,0 1 295 699,6 67 217,5 1 228 482,0 99,4 83,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 409 732,0 3 420 117,6 2 614 491,9 3 417 518,6 3 243 543,3 640 764,1 2 602 779,2 99,6 76,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 466 263,0 467 063,0 386 885,0 442 174,0 401 516,5 15 205,9 386 310,6 99,9 82,7
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 152 148,0 152 148,0 120 205,0 152 148,0 152 148,0 31 943,3 120 204,7 100,0 79,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 96 722,0 96 722,0 71 000,5 84 329,7 71 394,2 1 117,0 70 277,2 99,0 72,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 53 125,0 53 125,0 44 936,0 50 080,0 46 017,3 1 460,1 44 557,2 99,2 83,9
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 91 958,0 91 958,0 74 128,0 89 771,0 82 675,4 9 743,4 72 932,0 98,4 79,3
13 Басқалар 52 738,0 50 921,0 35 733,7 20 519,0 30 521,0 21 720,3 1 202,2 20 518,2 100,0 57,4
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 109 399,3 109 399,3 109 399,3 109 399,3 109 399,3 0,0 109 399,3 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 40 842,0 38 838,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 2 003,7 0,0 161,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 2 003,7 0,0 161,6
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -106 889,3 -108 129,3 -101 911,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 106 889,3 108 129,3 101 911,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 67 287,3 61 069,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 6 217,7