Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 107 627 177,7 115 525 470,7 106 944 489,0 99 369 978,6 92,9 86,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 70 230 054,0 70 230 054,0 63 887 473,5 58 687 709,0 91,9 83,6
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 70 230 054,0 70 230 054,0 63 887 473,5 58 687 709,0 91,9 83,6
САЛЫқТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 4 162 167,5 4 162 167,5 3 681 006,3 2 902 996,0 78,9 69,7
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 4 162 167,5 4 162 167,5 3 681 006,3 2 902 996,0 78,9 69,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 9 784,0 9 784,0 9 784,0 13 048,5 133,4 133,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 9 784,0 9 784,0 9 784,0 13 048,5 133,4 133,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 33 225 172,2 41 123 465,2 39 366 225,2 37 766 225,2 95,9 91,8
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 33 225 172,2 41 123 465,2 39 366 225,2 37 766 225,2 95,9 91,8
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 106 627 996,8 106 813 010,8 98 383 627,9 102 835 420,3 97 070 852,1 7 354 741,2 89 716 110,9 91,2 84,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 3 107 587,0 3 107 587,0 2 673 875,7 2 986 954,0 2 784 939,6 313 262,3 2 471 677,3 92,4 79,5
02 қорғаныс 394 070,0 404 475,0 404 475,0 389 782,0 398 915,0 372 386,5 86 407,4 285 979,0 73,4 70,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 842 378,0 6 027 713,0 5 132 963,6 5 603 392,0 5 481 541,3 615 580,1 4 865 961,2 94,8 80,7
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 20 036 885,0 18 215 710,0 16 794 554,0 17 882 524,0 15 372 435,0 1 748 873,9 13 623 561,1 81,1 74,8
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 303 753,8 11 819 700,8 10 077 464,8 11 802 957,8 10 919 824,9 1 378 310,1 9 541 514,8 94,7 80,7
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 744 225,0 2 883 707,0 2 652 043,4 2 755 469,4 2 602 440,1 137 806,6 2 464 633,5 92,9 85,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 9 428 721,1 9 047 611,1 8 971 194,1 9 045 791,1 8 616 326,1 43 466,6 8 572 859,5 95,6 94,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 324 297,0 5 324 297,0 4 844 902,4 5 145 779,7 5 062 002,7 363 461,3 4 698 541,4 97,0 88,2
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 10 344,4 0,0 10 344,4 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 2 140 765,0 2 192 015,0 1 760 985,6 2 051 882,0 1 631 309,2 284 416,3 1 346 892,9 76,5 61,4
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 171 188,0 309 003,0 292 568,0 301 604,0 290 761,7 26 098,7 264 663,0 90,5 85,7
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 4 549 468,0 7 149 468,0 6 997 784,0 7 046 148,0 6 943 594,2 2 183 225,7 4 760 368,5 68,0 66,6
13 Басқалар 2 561 511,9 2 540 851,4 2 298 321,4 2 254 713,0 2 273 206,0 2 106 688,2 173 832,1 1 932 856,0 85,7 84,1
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 4 938,6 4 938,6 4 938,5 0,0 4 938,5 100,0 75,8
15 Трансферттер 37 546 056,0 38 016 539,7 38 016 539,7 35 525 512,7 35 525 512,7 34 871 319,7 0,0 34 871 319,7 98,2 91,7
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 6 628 552,0 6 628 552,0 5 292 667,0 5 333 267,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 7 642 076,0 7 642 076,0 6 084 301,0 7 642 076,0 6 084 301,0 0,0 6 084 301,0 100,0 79,6
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 210 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 6 253 835,0 6 253 835,0 4 696 060,0 6 253 835,0 4 696 060,0 0,0 4 696 060,0 100,0 75,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 0,0 1 137 682,0 100,0 100,0
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 1 013 524,0 1 013 524,0 791 634,0 751 034,0 94,9 74,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 1 013 524,0 1 013 524,0 791 634,0 751 034,0 94,9 74,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 716 319,0 8 429 598,0 8 397 087,0 664 189,1
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 716 319,0 8 429 598,0 8 397 087,0 8 429 598,0 683 808,0 0,0 683 808,0 8,1 8,1
13 Басқалар 108 808,0 716 319,0 8 429 598,0 8 397 087,0 8 429 598,0 683 808,0 0,0 683 808,0 8,1 8,1
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -6 345 690,1 -6 345 690,1 -5 128 892,9 3 656 411,7
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 6 345 690,1 6 345 690,1 5 128 892,9 -3 656 411,7
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 5 641 930,8 7 080 732,0 125,5 100,0
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 5 641 930,8 7 080 732,0 125,5 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 771 634,0 0,0 771 634,0 100,0 77,7
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 771 634,0 0,0 771 634,0 100,0 77,7
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 258 596,1 258 596,1 258 596,1 -9 965 509,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 10 224 105,7