Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 166 859 915,6 174 758 208,6 161 609 358,8 153 567 711,8 95,0 87,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 129 540 785,0 129 540 785,0 118 728 791,1 112 884 246,1 95,1 87,1
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 129 540 785,0 129 540 785,0 118 728 791,1 112 884 246,1 95,1 87,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 4 482 511,6 4 482 511,6 3 973 148,7 3 214 121,4 80,9 71,7
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 4 482 511,6 4 482 511,6 3 973 148,7 3 214 121,4 80,9 71,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 2 950 016,0 2 950 016,0 2 779 763,0 2 941 688,3 105,8 99,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 2 950 016,0 2 950 016,0 2 779 763,0 2 941 688,3 105,8 99,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 29 886 603,0 37 784 896,0 36 127 656,0 34 527 656,0 95,6 91,4
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 29 886 603,0 37 784 896,0 36 127 656,0 34 527 656,0 95,6 91,4
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 170 667 198,3 171 426 877,6 156 735 318,6 166 023 583,5 158 460 777,4 14 773 034,4 143 687 743,0 91,7 83,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 6 048 068,8 6 049 741,8 5 394 224,4 5 791 684,7 5 367 921,3 453 717,2 4 914 204,1 91,1 81,2
02 қорғаныс 542 190,0 495 170,0 495 170,0 472 249,0 483 973,0 448 997,4 92 081,5 356 915,9 75,6 72,1
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 999 021,0 6 184 356,0 5 275 706,6 5 756 381,0 5 627 109,0 629 627,6 4 997 481,4 94,7 80,8
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 61 221 695,2 59 418 842,9 54 901 049,2 57 847 370,8 54 203 994,4 3 495 990,0 50 708 004,4 92,4 85,3
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 303 753,8 11 819 700,8 10 077 464,8 11 802 957,8 10 919 824,9 1 378 310,1 9 541 514,8 94,7 80,7
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 7 627 121,9 7 771 673,2 7 275 955,8 7 491 735,3 7 104 771,1 239 774,0 6 864 997,1 94,4 88,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 24 723 335,9 24 910 007,5 22 338 328,1 24 888 202,5 24 128 114,6 4 581 285,9 19 546 828,7 87,5 78,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 720 538,5 7 721 338,5 7 064 925,8 7 467 462,7 7 251 270,7 419 965,3 6 831 305,5 96,7 88,5
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 518 532,0 518 532,0 490 589,0 518 532,0 510 893,5 36 572,2 474 321,3 96,7 91,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 2 873 205,6 2 924 455,6 2 432 274,6 2 746 605,9 2 272 596,5 288 687,7 1 983 908,8 81,6 67,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 379 862,0 517 677,0 483 913,8 499 204,8 472 793,9 40 438,2 432 355,7 89,3 83,5
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 8 445 438,7 11 047 557,7 10 769 623,7 10 942 314,7 10 570 816,3 2 902 497,1 7 668 319,2 71,2 69,4
13 Басқалар 2 894 222,9 2 823 337,4 2 559 707,1 2 473 194,5 2 501 339,0 2 307 574,5 214 087,7 2 093 486,8 84,6 81,8
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 4 938,6 4 938,6 4 938,5 0,0 4 938,5 100,0 75,8
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 481 600,7 29 481 600,7 27 280 880,7 27 280 880,7 27 269 160,7 0,0 27 269 160,7 100,0 92,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 2 174 763,7 2 174 763,7 2 373 098,7 2 434 035,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 3 189 738,0 3 189 738,0 3 189 738,0 3 189 738,0 3 187 058,0 0,0 3 187 058,0 99,9 99,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 210 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 801 497,0 1 801 497,0 1 801 497,0 1 801 497,0 1 801 497,0 0,0 1 801 497,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 135 002,0 0,0 1 135 002,0 99,8 99,8
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 1 014 974,3 1 014 974,3 816 639,3 753 022,4 92,2 74,2
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 1 014 974,3 1 014 974,3 816 639,3 753 022,4 92,2 74,2
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 741 319,0 8 454 598,0 8 422 087,0 689 189,1
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 741 319,0 8 454 598,0 8 422 087,0 8 454 598,0 708 808,0 0,0 708 808,0 8,4 8,4
13 Басқалар 108 808,0 741 319,0 8 454 598,0 8 422 087,0 8 454 598,0 708 808,0 0,0 708 808,0 8,4 8,4
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -6 723 365,4 -7 298 030,7 -5 921 145,5 6 756 744,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 6 723 365,4 7 298 030,7 5 921 145,5 -6 756 744,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 5 641 930,8 7 080 732,0 125,5 100,0
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 5 641 930,8 7 080 732,0 125,5 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 771 634,0 0,0 771 634,0 100,0 77,7
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 771 634,0 0,0 771 634,0 100,0 77,7
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 636 271,4 1 210 936,7 1 050 848,7 -13 065 842,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 13 702 113,6