Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 874 522,4 7 890 886,8 7 384 604,7 7 446 460,5 100,8 94,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 976 315,0 2 839 106,0 2 839 106,0 2 568 894,9 2 895 294,9 112,7 102,0
1 Салықтық түсімдер 2 976 315,0 2 839 106,0 2 839 106,0 2 568 894,9 2 895 294,9 112,7 102,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 17 002,4 18 102,4 18 102,4 14 289,4 19 507,2 136,5 107,8
2 Салықтық емес түсiмдер 17 002,4 18 102,4 18 102,4 14 289,4 19 507,2 136,5 107,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 709,0 201 164,0 201 164,0 199 248,0 205 665,2 103,2 102,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 201 164,0 201 164,0 199 248,0 205 665,2 103,2 102,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 816 150,0 4 832 514,4 4 602 172,4 4 325 993,2 94,0 89,5
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 816 150,0 4 832 514,4 4 602 172,4 4 325 993,2 94,0 89,5
II. ШЫҒЫНДАР 7 813 097,4 7 959 821,1 7 976 185,5 7 502 894,4 7 788 084,2 7 458 504,1 187 204,6 7 271 299,4 96,9 91,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 408 205,0 408 205,0 374 413,9 387 902,9 364 344,7 7 386,7 356 958,1 95,3 87,4
02 қорғаныс 8 832,0 8 832,0 8 832,0 7 170,0 7 410,0 6 405,1 203,8 6 201,2 86,5 70,2
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 267,0 2 267,0 1 920,0 2 267,0 2 266,9 346,9 1 920,0 100,0 84,7
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 262 419,0 5 256 240,0 4 897 508,0 5 121 635,0 4 903 139,8 77 887,4 4 825 252,4 98,5 91,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 612 717,0 635 260,4 586 410,9 607 079,1 553 289,7 19 651,7 533 638,0 91,0 84,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 950 781,0 1 018 745,0 1 018 745,0 1 008 981,0 1 018 745,0 1 012 710,6 72 520,0 940 190,7 93,2 92,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 249 519,0 241 808,0 241 808,0 225 541,9 238 703,5 224 361,7 903,9 223 457,8 99,1 92,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 82 730,0 88 121,0 88 121,0 85 055,0 87 853,0 76 947,8 486,5 76 461,3 89,9 86,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 758,0 12 756,0 12 756,0 11 991,0 12 586,0 11 140,6 375,4 10 765,2 89,8 84,4
12 Көлiк және коммуникация 125 285,0 301 787,9 301 787,9 301 787,9 301 787,9 301 782,3 7 442,4 294 339,9 97,5 97,5
13 Басқалар 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 48,4 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 7 000,0 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 -22 780,0 -22 780,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 32 991,0 32 991,9 100,0 85,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 32 991,0 32 991,9 100,0 85,6
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 -56 983,6 -56 983,6 -95 509,7 197 941,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 56 983,6 56 983,6 95 509,7 -197 941,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 85 298,7 85 298,7 85 298,7 -208 152,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 85 298,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 293 451,6