Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 21 514 103,6 22 521 838,2 21 515 886,4 19 594 679,1 91,1 87,0
САЛЫқ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 17 568 474,2 16 765 251,8 95,4 90,3
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 17 568 474,2 16 765 251,8 95,4 90,3
САЛЫқТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 142 034,0 142 034,0 139 702,0 130 022,7 93,1 91,5
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 142 034,0 142 034,0 139 702,0 130 022,7 93,1 91,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 943 345,6 1 943 345,6 1 942 058,6 1 847 991,1 95,2 95,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 943 345,6 1 943 345,6 1 942 058,6 1 847 991,1 95,2 95,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 860 552,0 1 868 286,6 1 865 651,6 851 413,5 45,6 45,6
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 860 552,0 1 868 286,6 1 865 651,6 851 413,5 45,6 45,6
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 25 586 081,6 26 593 816,2 24 030 259,4 26 107 645,6 24 601 704,5 3 854 819,8 20 746 884,7 86,3 78,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 283 221,0 284 894,0 260 428,0 268 328,0 253 736,4 18 108,5 235 627,9 90,5 82,7
02 қорғаныс 76 831,0 26 206,0 26 206,0 24 947,0 24 966,0 24 278,1 2 851,7 21 426,4 85,9 81,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 60 783,0 60 783,0 55 254,0 59 718,0 58 364,4 11 420,1 46 944,3 85,0 77,2
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 906 116,0 11 700 096,0 11 063 646,0 11 351 559,0 10 292 412,8 401 571,0 9 890 841,8 89,4 84,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 594 225,0 1 616 973,6 1 554 611,6 1 568 787,6 1 529 622,8 25 286,6 1 504 336,2 96,8 93,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 9 196 240,3 9 387 246,3 7 709 896,1 9 368 689,3 9 142 266,7 3 033 482,2 6 108 784,5 79,2 65,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 709 136,0 709 136,0 662 110,0 677 320,0 653 825,7 15 211,4 638 614,2 96,5 90,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 356 038,0 356 038,0 356 038,0 356 038,0 348 401,1 8 628,9 339 772,2 95,4 95,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 53 050,0 53 050,0 50 536,0 51 578,0 47 927,2 835,9 47 091,3 93,2 88,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 49 056,0 49 056,0 43 045,0 44 748,0 38 311,4 1 884,2 36 427,2 84,6 74,3
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 108 893,0 2 111 012,0 2 024 417,0 2 110 287,0 1 986 939,3 295 983,4 1 690 955,9 83,5 80,1
13 Басқалар 219 819,0 173 290,0 169 498,0 157 882,0 158 178,0 158 171,0 39 556,0 118 615,0 75,1 70,0
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 967,0 967,0 966,1 0,0 966,1 99,9 35,1
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 66 481,7 66 481,7 66 481,7 0,0 66 481,7 100,0 99,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 234,0 3 159,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 170,0 243,9 143,5 121,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 170,0 243,9 143,5 121,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -4 075 182,0 -4 075 182,0 -2 517 607,0 -1 155 365,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 4 075 182,0 4 075 182,0 2 517 607,0 1 155 365,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 4 008 602,0 4 008 602,0 2 450 827,0 2 450 827,0 100,0 61,1
7 қарыздар түсімі 900 052,0 4 008 602,0 4 008 602,0 2 450 827,0 2 450 827,0 100,0 61,1
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 -1 295 461,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 362 241,9