Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 ақпанға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


Кезеңділігі: айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 21 522 145,4 21 522 145,4 21 563 139,4 1 212 435,0 1 397 393,2 115,3 6,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 1 076 900,0 1 320 609,2 122,6 7,5
1 Салықтық түсімдер 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 1 076 900,0 1 320 609,2 122,6 7,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 142 669,4 142 669,4 142 669,4 11 219,0 6 899,9 61,5 4,8
2 Салықтық емес түсiмдер 142 669,4 142 669,4 142 669,4 11 219,0 6 899,9 61,5 4,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 111 542,0 57 110,0 51,2 2,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 111 542,0 57 110,0 51,2 2,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 12 774,0 12 774,0 100,0 0,8
4 Трансферттердің түсімдері 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 12 774,0 12 774,0 100,0 0,8
II. ШЫҒЫНДАР 21 522 145,4 21 522 145,4 21 563 139,4 1 212 435,0 12 132 647,0 4 635 066,7 3 859 277,2 775 789,6 64,0 3,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 235 611,0 235 611,0 235 611,0 19 686,0 40 484,0 13 419,8 1 065,0 12 354,8 62,8 5,2
02 қорғаныс 24 095,0 24 095,0 24 095,0 1 271,0 1 271,0 1 081,6 0,0 1 081,6 85,1 4,5
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 63 565,0 63 565,0 63 565,0 4 900,0 44 754,0 5 314,9 2 033,3 3 281,7 67,0 5,2
04 Бiлiм беру 11 572 006,0 11 572 006,0 11 572 006,0 694 142,0 5 500 306,0 2 593 985,1 2 195 408,3 398 576,8 57,4 3,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 779 102,0 1 779 102,0 1 820 096,0 181 019,0 248 242,0 169 152,8 7 156,5 161 996,3 89,5 8,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 184 578,0 5 184 578,0 5 184 578,0 161 076,0 4 283 779,0 1 138 881,0 1 030 886,9 107 994,1 67,0 2,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 564 666,0 564 666,0 564 666,0 76 571,0 99 499,0 89 068,2 60 319,2 28 749,0 37,5 5,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 12 528,0 12 528,0 12 528,0 5 000,0 12 528,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 47 955,0 47 955,0 47 955,0 3 332,0 7 304,0 1 560,4 754,5 805,9 24,2 1,7
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 47 790,0 47 790,0 47 790,0 5 528,0 13 699,0 2 295,8 0,0 2 295,8 41,5 4,8
12 Көлiк және коммуникация 1 783 436,0 1 783 436,0 1 783 436,0 52 501,0 1 773 372,0 612 898,1 561 653,5 51 244,6 97,6 2,9
13 Басқалар 113 156,0 113 156,0 113 156,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 4 757,4 4 757,4 4 757,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 88 900,0 88 900,0 88 900,0 7 409,0 7 409,0 7 409,0 0,0 7 409,0 100,0 8,3
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 0,0 -36,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 36,8 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 36,8 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 721 584,0 721 584,0 721 584,0 0,0 621 640,4
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 0,0 -621 640,4
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -621 640,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 485 613,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 107 254,3