Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 ақпанға арналған Маңғыстау ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


Кезеңділігі: айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 882 507,6 6 910 502,6 6 910 502,6 356 974,0 201 270,7 56,4 2,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 916 392,0 4 916 392,0 4 916 392,0 192 690,0 66 447,8 34,5 1,4
1 Салықтық түсімдер 4 916 392,0 4 916 392,0 4 916 392,0 192 690,0 66 447,8 34,5 1,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 6 977,6 6 977,6 6 977,6 171,0 13 376,5 7 822,5 191,7
2 Салықтық емес түсiмдер 6 977,6 6 977,6 6 977,6 171,0 13 376,5 7 822,5 191,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 110,0 22 110,0 22 110,0 3 980,0 871,4 21,9 3,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 110,0 22 110,0 22 110,0 3 980,0 871,4 21,9 3,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 937 028,0 1 965 023,0 1 965 023,0 160 133,0 120 575,0 75,3 6,1
4 Трансферттердің түсімдері 1 937 028,0 1 965 023,0 1 965 023,0 160 133,0 120 575,0 75,3 6,1
II. ШЫҒЫНДАР 6 882 507,6 6 882 507,6 6 910 502,6 356 974,0 3 724 182,0 228 888,4 49 779,7 179 108,7 50,2 2,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 415 740,0 415 740,0 415 740,0 30 052,0 135 585,0 15 533,7 0,0 15 533,7 51,7 3,7
02 қорғаныс 16 403,0 16 403,0 16 403,0 6 986,0 10 234,0 291,0 0,0 291,0 4,2 1,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 497,0 6 497,0 6 497,0 618,0 2 021,0 483,7 0,0 483,7 78,3 7,4
04 Бiлiм беру 3 641 889,0 3 641 889,0 3 641 889,0 240 728,0 1 275 959,0 189 239,7 49 779,7 139 460,0 57,9 3,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 415 486,0 415 486,0 443 481,0 6 536,0 85 699,0 4 001,7 0,0 4 001,7 61,2 0,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 883 101,0 883 101,0 883 101,0 363,0 836 034,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 304 064,0 304 064,0 304 064,0 17 219,0 238 182,0 5 583,5 0,0 5 583,5 32,4 1,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 133 516,0 133 516,0 133 516,0 1 687,0 98 276,0 1 138,9 0,0 1 138,9 67,5 0,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 748,0 11 748,0 11 748,0 1 138,0 3 961,0 668,8 0,0 668,8 58,8 5,7
12 Көлiк және коммуникация 243 064,0 243 064,0 243 064,0 0,0 243 064,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 18 621,0 18 621,0 18 621,0 1 089,0 2 827,0 947,3 0,0 947,3 87,0 5,1
14 Борышқа қызмет көрсету 38,6 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 792 340,0 792 340,0 792 340,0 50 558,0 792 340,0 11 000,0 0,0 11 000,0 21,8 1,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 241 686,5 241 686,5 241 686,5 0,0 -2 658,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 273 150,0 273 150,0 273 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 273 150,0 273 150,0 273 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 2 658,0 0,0 8,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 2 658,0 0,0 8,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -241 686,5 -213 691,5 -241 686,5 0,0 24 820,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 241 686,5 213 691,5 241 686,5 0,0 -24 820,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 273 150,0 273 150,0 273 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 273 150,0 273 150,0 273 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 -27 995,0 0,0 0,0 -24 820,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарыныңқалдықтары
қаржы жылыныңбасындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 460,5
Есепті кезеңсоңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 29 280,5