Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 ақпанға арналған Мұнайлы ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


Кезеңділігі: айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 508 485,4 457 372,0 745 669,7 163,0 4,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 141 348,0 322 600,9 228,2 6,7
1 Салықтық түсімдер 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 141 348,0 322 600,9 228,2 6,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 24 218,4 24 218,4 24 218,4 369,0 22 104,9 5 990,5 91,3
2 Салықтық емес түсiмдер 24 218,4 24 218,4 24 218,4 369,0 22 104,9 5 990,5 91,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 421 686,0 421 686,0 421 686,0 0,0 85 308,8 0,0 20,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 421 686,0 421 686,0 421 686,0 0,0 85 308,8 0,0 20,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 315 655,0 315 655,0 100,0 3,1
4 Трансферттердің түсімдері 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 315 655,0 315 655,0 100,0 3,1
II. ШЫҒЫНДАР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 508 485,4 457 372,0 4 057 355,8 1 075 069,8 636 776,9 438 292,9 95,8 2,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 438 918,0 438 918,0 438 918,0 29 651,0 200 031,8 35 657,1 9 933,4 25 723,7 86,8 5,9
02 қорғаныс 11 805,0 11 805,0 11 805,0 446,0 6 671,0 627,6 267,8 359,8 80,7 3,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 42 534,0 42 534,0 42 534,0 1 492,0 35 620,0 2 210,9 1 211,7 999,1 67,0 2,3
04 Бiлiм беру 7 971 406,0 7 971 406,0 7 971 406,0 384 694,0 2 751 483,0 970 721,1 597 553,3 373 167,8 97,0 4,7
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 891 080,0 891 080,0 924 893,0 8 058,0 437 644,0 23 524,4 16 365,1 7 159,3 88,8 0,8
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 157 960,0 3 157 960,0 3 157 960,0 0,0 513 227,0 9 120,0 9 120,0 0,0 0,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 195 660,0 195 660,0 195 660,0 6 240,0 49 282,0 6 055,9 705,6 5 350,3 85,7 2,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 198 169,0 198 169,0 198 169,0 7 559,0 37 991,0 8 314,5 1 619,8 6 694,7 88,6 3,4
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 998,0 34 998,0 34 998,0 2 784,0 6 469,0 2 511,5 0,0 2 511,5 90,2 7,2
12 Көлiк және коммуникация 130 477,0 130 477,0 130 477,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 21 401,0 21 401,0 21 401,0 1 127,0 3 616,0 1 005,7 0,0 1 005,7 89,2 4,7
14 Борышқа қызмет көрсету 240,4 240,4 240,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 380 024,0 2 380 024,0 2 380 024,0 15 321,0 15 321,0 15 321,0 0,0 15 321,0 100,0 0,6
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 166 158,0 0,0 -12 143,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 12 143,4 0,0 0,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 12 143,4 0,0 0,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 166 158,0 1 166 158,0 1 166 158,0 0,0 319 520,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 166 158,0 0,0 -319 520,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -319 520,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 38 774,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 358 295,1