Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 ақпанға арналған облыс бюджетінің атқарылуы туралы есеп


Кезеңділігі: айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 151 973 544,8 151 973 544,8 152 184 433,8 8 235 879,0 9 803 419,2 119,0 6,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 7 960 872,2 9 389 064,5 117,9 7,1
1 Салықтық түсімдер 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 7 960 872,2 9 389 064,5 117,9 7,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 676 985,8 3 676 985,8 3 676 985,8 83 955,8 175 810,5 209,4 4,8
2 Салықтық емес түсiмдер 3 676 985,8 3 676 985,8 3 676 985,8 83 955,8 175 810,5 209,4 4,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 139 672,0 187 165,2 134,0 6,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 139 672,0 187 165,2 134,0 6,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 51 379,0 51 379,0 100,0 0,4
4 Трансферттердің түсімдері 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 51 379,0 51 379,0 100,0 0,4
II. ШЫҒЫНДАР 150 720 161,2 150 720 161,2 150 931 050,2 8 101 757,0 53 771 758,2 17 029 182,9 10 859 269,3 6 169 913,6 76,2 4,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 965 777,0 4 965 777,0 4 965 777,0 357 251,0 1 530 946,5 296 285,7 90 000,0 206 285,6 57,7 4,2
02 қорғаныс 234 663,0 234 663,0 234 663,0 11 886,0 78 619,0 4 533,7 267,8 4 265,9 35,9 1,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 085 571,0 5 085 571,0 5 085 571,0 306 248,0 530 514,0 272 055,8 40 170,9 231 884,9 75,7 4,6
04 Бiлiм беру 58 861 730,0 58 861 730,0 58 861 730,0 2 787 152,0 27 760 407,0 9 375 515,5 7 532 682,3 1 842 833,3 66,1 3,1
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 312 568,0 1 461 685,0 941 866,0 718 890,7 222 975,3 71,3 7,7
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 766 558,0 7 766 558,0 7 977 447,0 395 357,0 2 056 746,0 341 581,6 60 911,4 280 670,3 71,0 3,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 454 729,0 15 454 729,0 15 463 940,0 528 879,0 8 908 642,0 1 590 166,5 1 211 547,7 378 618,7 71,6 2,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 728 639,0 6 728 639,0 6 728 639,0 420 789,0 2 440 767,7 730 757,0 535 411,2 195 345,8 46,4 2,9
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 34 188,0 34 188,0 34 188,0 5 000,0 12 528,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 765 931,0 2 765 931,0 2 765 931,0 142 245,0 768 407,0 153 317,8 98 267,5 55 050,3 38,7 2,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 294 369,0 294 369,0 529 965,0 260 001,0 316 784,0 257 716,9 9 460,4 248 256,5 95,5 46,8
12 Көлiк және коммуникация 5 090 992,0 5 090 992,0 5 090 992,0 113 941,0 2 940 246,0 613 842,8 561 653,5 52 189,3 45,8 1,0
13 Басқалар 6 772 020,0 6 772 020,0 6 527 213,0 544 936,0 3 049 962,0 536 039,6 5,9 536 033,8 98,4 8,2
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 33 756 709,0 33 756 709,0 33 756 709,0 1 915 504,0 1 915 504,0 1 915 504,0 0,0 1 915 504,0 100,0 5,7
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -4 648 474,4 -4 648 474,4 0,0 -22 192,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 2 419 260,0 2 419 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 0,0 22 192,0 0,0 0,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 0,0 22 192,0 0,0 0,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 35 000,0 0,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 35 000,0 67 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 35 000,0 67 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 5 757 347,0 5 757 347,0 99 122,0 3 655 697,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -5 757 347,0 -5 757 347,0 -99 122,0 -3 655 697,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 99 121,8 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 99 121,8 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 655 697,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 739 192,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 394 889,7