Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 наурызға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 наурызға арналған
Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 21 522 145,4 21 522 145,4 21 560 743,9 3 451 555,5 4 176 258,6 121,0 19,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 3 044 041,0 3 739 669,4 122,9 21,1
1 Салықтық түсімдер 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 3 044 041,0 3 739 669,4 122,9 21,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 142 669,4 142 669,4 140 273,9 12 209,5 15 101,5 123,7 10,8
2 Салықтық емес түсiмдер 142 669,4 142 669,4 140 273,9 12 209,5 15 101,5 123,7 10,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 248 045,0 274 855,7 110,8 12,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 248 045,0 274 855,7 110,8 12,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 147 260,0 146 632,0 99,6 9,7
4 Трансферттердің түсімдері 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 147 260,0 146 632,0 99,6 9,7
II. ШЫҒЫНДАР 21 522 145,4 21 522 145,4 21 564 433,3 3 455 244,9 14 151 055,9 9 539 277,5 6 286 704,4 3 252 573,1 94,1 15,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 235 611,0 235 611,0 235 611,0 47 480,0 112 631,0 62 383,3 26 826,8 35 556,4 74,9 15,1
02 қорғаныс 24 095,0 24 095,0 24 095,0 2 642,0 11 374,0 2 515,1 100,0 2 415,1 91,4 10,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 63 565,0 63 565,0 63 565,0 10 251,0 51 108,0 7 499,0 661,7 6 837,4 66,7 10,8
04 Бiлiм беру 11 572 006,0 11 572 006,0 11 572 006,0 1 850 905,0 6 198 378,0 5 030 763,0 3 257 570,4 1 773 192,6 95,8 15,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 779 102,0 1 779 102,0 1 820 096,0 291 567,0 535 205,0 448 267,3 192 934,2 255 333,2 87,6 14,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 184 578,0 5 184 578,0 5 184 578,0 873 156,0 5 102 376,0 3 043 774,0 2 205 429,5 838 344,5 96,0 16,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 564 666,0 564 666,0 564 666,0 127 408,0 187 235,0 129 179,7 6 925,7 122 254,0 96,0 21,7
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 12 528,0 12 528,0 12 528,0 0,0 12 528,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 47 955,0 47 955,0 47 955,0 15 637,0 23 590,0 14 608,9 5 418,8 9 190,1 58,8 19,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 47 790,0 47 790,0 47 790,0 11 239,0 18 820,0 10 120,7 2 195,0 7 925,7 70,5 16,6
12 Көлiк және коммуникация 1 783 436,0 1 783 436,0 1 783 436,0 204 884,0 1 774 765,0 761 120,6 578 486,4 182 634,2 89,1 10,2
13 Басқалар 113 156,0 113 156,0 113 156,0 1 186,0 104 156,0 4 156,0 4 156,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 4 757,4 4 757,4 2 361,9 382,5 382,5 382,5 0,0 382,5 100,0 16,2
15 Трансферттер 88 900,0 88 900,0 92 589,4 18 507,4 18 507,4 18 507,4 0,0 18 507,4 100,0 20,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 0,0 -73,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 73,5 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 73,5 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 721 584,0 721 584,0 717 894,6 -3 689,4 923 759,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -721 584,0 -721 584,0 -717 894,6 3 689,4 -923 759,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 3 642,0 3 642,0 3 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 3 689,4 3 689,4 -923 759,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 485 613,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 409 372,9