Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 наурызға арналған Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 наурызға арналған
Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 15 387 717,4 15 387 717,4 15 419 728,4 1 676 873,0 2 791 531,1 166,5 18,1
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 13 959 585,0 13 959 585,0 13 959 585,0 1 497 051,0 2 589 958,3 173,0 18,6
1 Салықтық түсімдер 13 959 585,0 13 959 585,0 13 959 585,0 1 497 051,0 2 589 958,3 173,0 18,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 49 268,4 49 268,4 49 268,4 4 849,0 11 220,2 231,4 22,8
2 Салықтық емес түсiмдер 49 268,4 49 268,4 49 268,4 4 849,0 11 220,2 231,4 22,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 173 961,0 173 961,0 173 961,0 26 227,0 41 606,5 158,6 23,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 173 961,0 173 961,0 173 961,0 26 227,0 41 606,5 158,6 23,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 204 903,0 1 204 903,0 1 236 914,0 148 746,0 148 746,0 100,0 12,0
4 Трансферттердің түсімдері 1 204 903,0 1 204 903,0 1 236 914,0 148 746,0 148 746,0 100,0 12,0
II. ШЫҒЫНДАР 15 387 717,4 15 387 717,4 15 420 136,6 1 677 281,2 9 330 889,2 4 932 972,1 3 294 365,8 1 638 606,3 97,7 10,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 323 832,0 323 832,0 325 466,0 57 100,0 175 024,0 86 657,2 35 905,4 50 751,8 88,9 15,6
02 қорғаныс 22 545,0 22 545,0 22 545,0 1 756,0 12 395,0 4 620,0 2 990,0 1 630,0 92,8 7,2
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 48 686,0 48 686,0 48 686,0 6 094,0 35 904,0 9 452,5 4 691,0 4 761,5 78,1 9,8
04 Бiлiм беру 9 239 973,0 9 239 973,0 9 239 973,0 1 122 180,0 4 655 459,0 3 350 151,5 2 240 842,3 1 109 309,2 98,9 12,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 451 712,0 1 451 712,0 1 483 723,0 109 411,0 1 174 338,0 121 171,4 14 104,7 107 066,7 97,9 7,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 730 660,0 2 730 660,0 2 738 068,0 165 098,0 2 721 459,0 1 148 537,2 991 146,1 157 391,1 95,3 5,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 412 397,0 412 397,0 412 397,0 55 525,0 331 313,0 55 700,1 936,6 54 763,5 98,6 13,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 21 660,0 21 660,0 21 660,0 0,0 21 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 88 485,0 88 485,0 88 485,0 9 596,0 30 351,0 9 764,4 771,9 8 992,5 93,7 10,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 593,0 34 593,0 34 593,0 9 484,0 15 335,0 8 789,3 640,0 8 149,3 85,9 23,6
12 Көлiк және коммуникация 34 944,0 34 944,0 34 944,0 7 954,0 24 568,0 5 045,5 2 337,9 2 707,6 34,0 7,7
13 Басқалар 20 000,0 20 000,0 10 958,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 18,4 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 958 212,0 958 212,0 958 620,2 133 083,2 133 083,2 133 083,2 0,0 133 083,2 100,0 13,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 68 880,0 68 880,0 68 880,0 0,0 -587,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 72 840,0 72 840,0 72 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 72 840,0 72 840,0 72 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 587,2 0,0 14,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 587,2 0,0 14,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -68 880,0 -68 880,0 -69 288,2 -408,2 1 153 512,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 68 880,0 68 880,0 69 288,2 408,2 -1 153 512,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 72 840,0 72 840,0 72 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 72 840,0 72 840,0 72 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 408,2 408,2 -1 153 512,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 65 692,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 219 204,5