Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 наурызға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 наурызға арналған
Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 9 578 766,2 9 578 766,2 9 604 570,2 2 165 556,2 2 137 493,9 98,7 22,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 2 071 560,0 2 051 813,9 99,0 23,1
1 Салықтық түсімдер 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 2 071 560,0 2 051 813,9 99,0 23,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 14 503,2 14 503,2 14 503,2 2 295,2 5 753,5 250,7 39,7
2 Салықтық емес түсiмдер 14 503,2 14 503,2 14 503,2 2 295,2 5 753,5 250,7 39,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 93 441,0 93 441,0 93 441,0 8 031,0 17 417,6 216,9 18,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 93 441,0 93 441,0 93 441,0 8 031,0 17 417,6 216,9 18,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 591 747,0 591 747,0 617 551,0 83 670,0 62 509,0 74,7 10,1
4 Трансферттердің түсімдері 591 747,0 591 747,0 617 551,0 83 670,0 62 509,0 74,7 10,1
II. ШЫҒЫНДАР 9 578 766,2 9 578 766,2 9 605 432,7 2 166 418,7 3 982 341,7 2 539 615,9 1 296 463,1 1 243 152,9 57,4 12,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 418 644,0 418 644,0 418 644,0 111 168,0 231 236,0 82 109,1 16 223,3 65 885,8 59,3 15,7
02 қорғаныс 2 675,0 2 675,0 2 675,0 100,0 2 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 608 023,0 3 608 023,0 3 608 023,0 1 161 608,0 2 107 380,0 1 264 569,3 746 855,1 517 714,3 44,6 14,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 370 216,0 370 216,0 396 020,0 87 021,0 116 684,0 63 052,0 23 643,0 39 409,1 45,3 10,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 777 584,0 777 584,0 777 584,0 224 663,0 578 714,0 432 568,6 315 465,5 117 103,1 52,1 15,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 242 204,0 242 204,0 242 204,0 64 861,0 191 177,0 40 812,4 5 739,7 35 072,7 54,1 14,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 86 265,0 86 265,0 86 265,0 21 184,0 54 736,0 8 997,3 1 142,4 7 854,9 37,1 9,1
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 18 445,0 18 445,0 18 445,0 6 458,0 9 289,0 5 412,5 294,0 5 118,5 79,3 27,8
12 Көлiк және коммуникация 202 795,0 202 795,0 202 795,0 13 200,0 202 795,0 187 100,0 187 100,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,0 0,0 55,0 99,6 99,6
15 Трансферттер 3 840 360,0 3 840 360,0 3 841 222,5 476 100,5 476 100,5 454 939,5 0,0 454 939,5 95,6 11,8
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 61 021,3 61 021,3 61 021,3 0,0 -6 720,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 105 618,0 105 618,0 105 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 105 618,0 105 618,0 105 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 6 720,3 0,0 15,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 6 720,3 0,0 15,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -61 021,3 -61 021,3 -61 883,8 -862,5 901 061,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 61 021,3 61 021,3 61 883,8 862,5 -901 061,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 105 618,0 105 618,0 105 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 105 618,0 105 618,0 105 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 862,5 862,5 -901 061,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 36 830,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 937 891,4