Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 наурызға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 наурызға арналған
Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 510 881,1 2 121 185,4 2 536 606,4 119,6 16,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 782 180,4 1 091 594,4 139,6 22,6
1 Салықтық түсімдер 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 782 180,4 1 091 594,4 139,6 22,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 24 218,4 24 218,4 26 614,1 2 836,5 24 237,5 854,5 91,1
2 Салықтық емес түсiмдер 24 218,4 24 218,4 26 614,1 2 836,5 24 237,5 854,5 91,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 421 686,0 421 686,0 421 686,0 189 465,0 274 071,1 144,7 65,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 421 686,0 421 686,0 421 686,0 189 465,0 274 071,1 144,7 65,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 1 146 703,5 1 146 703,5 100,0 11,2
4 Трансферттердің түсімдері 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 1 146 703,5 1 146 703,5 100,0 11,2
II. ШЫҒЫНДАР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 549 656,0 2 183 893,3 8 557 179,3 5 837 757,6 3 711 112,8 2 126 644,9 97,4 13,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 438 918,0 438 918,0 438 918,0 99 387,0 265 056,0 107 632,0 20 264,4 87 367,7 87,9 19,9
02 қорғаныс 11 805,0 11 805,0 11 805,0 1 462,0 6 930,0 1 562,3 229,5 1 332,8 91,2 11,3
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 42 534,0 42 534,0 42 534,0 5 560,0 36 385,0 25 133,3 19 943,8 5 189,5 93,3 12,2
04 Бiлiм беру 7 971 406,0 7 971 406,0 7 929 268,0 1 266 256,0 3 766 044,0 2 966 626,4 1 725 749,2 1 240 877,2 98,0 15,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 891 080,0 891 080,0 922 421,0 55 736,0 497 463,0 107 684,3 56 260,9 51 423,4 92,3 5,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 157 960,0 3 157 960,0 3 157 960,0 175 333,0 3 125 960,0 1 912 327,1 1 748 259,8 164 067,2 93,6 5,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 195 660,0 195 660,0 195 543,0 28 139,0 142 792,0 95 952,4 69 194,7 26 757,7 95,1 13,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 198 169,0 198 169,0 165 006,6 29 864,0 55 567,0 30 730,9 2 725,2 28 005,7 93,8 17,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 998,0 34 998,0 34 998,0 7 337,0 20 603,0 10 289,5 3 396,1 6 893,4 94,0 19,7
12 Көлiк және коммуникация 130 477,0 130 477,0 130 477,0 7 549,0 130 477,0 71 834,6 64 294,2 7 540,4 99,9 5,8
13 Басқалар 21 401,0 21 401,0 21 401,0 2 302,0 4 934,0 3 016,5 794,8 2 221,7 96,5 10,4
14 Борышқа қызмет көрсету 240,4 240,4 2 636,1 862,5 862,5 862,5 0,0 862,5 100,0 32,7
15 Трансферттер 2 380 024,0 2 380 024,0 2 496 688,3 504 105,8 504 105,8 504 105,8 0,0 504 105,8 100,0 20,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 166 158,0 -23 933,0 -23 933,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 23 933,0 23 933,6 100,0 1,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 23 933,0 23 933,6 100,0 1,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 166 158,0 1 166 158,0 1 127 383,1 -38 774,9 433 895,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 127 383,1 38 774,9 -433 895,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 38 774,9 38 774,9 -433 895,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 38 774,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 472 670,0