Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 наурызға арналған облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 наурызға арналған
облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 151 973 544,8 151 973 544,8 152 184 434,0 23 538 055,5 28 669 412,8 121,8 18,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 21 575 316,0 25 852 061,2 119,8 19,6
1 Салықтық түсімдер 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 21 575 316,0 25 852 061,2 119,8 19,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 676 985,8 3 676 985,8 3 676 986,0 488 697,5 1 220 012,9 249,6 33,2
2 Салықтық емес түсiмдер 3 676 985,8 3 676 985,8 3 676 986,0 488 697,5 1 220 012,9 249,6 33,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 497 152,0 620 448,6 124,8 20,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 497 152,0 620 448,6 124,8 20,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 976 890,0 976 890,0 100,0 7,1
4 Трансферттердің түсімдері 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 976 890,0 976 890,0 100,0 7,1
II. ШЫҒЫНДАР 150 720 161,2 150 720 161,2 150 986 183,4 22 511 492,5 74 817 273,1 49 517 231,4 29 602 971,6 19 914 259,7 88,5 13,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 965 777,0 4 965 777,0 4 967 411,0 966 584,6 2 695 851,5 1 097 954,1 411 795,2 686 158,9 71,0 13,8
02 қорғаныс 234 663,0 234 663,0 234 663,0 62 583,0 155 170,0 50 061,7 34 821,5 15 240,2 24,4 6,5
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 085 571,0 5 085 571,0 5 085 571,0 695 868,0 1 359 599,0 775 339,2 107 219,3 668 120,0 96,0 13,1
04 Бiлiм беру 58 861 730,0 58 861 730,0 58 802 156,0 9 269 190,0 33 201 386,0 26 952 318,1 18 784 684,9 8 167 633,3 88,1 13,9
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 734 116,0 1 477 395,0 1 135 296,4 492 420,1 642 876,4 87,6 22,2
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 766 558,0 7 766 558,0 7 974 975,0 895 248,2 3 143 665,2 1 228 554,8 494 857,2 733 697,6 82,0 9,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 454 729,0 15 454 729,0 15 471 348,0 2 273 037,4 14 602 230,0 8 169 653,3 6 421 874,5 1 747 778,9 76,9 11,3
08 Мәдениет, спорт, туризм жєне ақпараттық кеңістiк 6 728 639,0 6 728 639,0 6 728 522,0 1 112 844,1 3 830 683,0 2 000 866,7 1 067 976,0 932 890,7 83,8 13,9
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 34 188,0 34 188,0 34 188,0 0,0 34 188,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 765 931,0 2 765 931,0 2 732 768,6 324 907,8 1 068 331,0 560 127,1 331 113,8 229 013,3 70,5 8,4
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 294 369,0 294 369,0 529 965,0 304 953,0 365 234,0 308 579,3 24 341,6 284 237,7 93,2 53,6
12 Көлiк және коммуникация 5 090 992,0 5 090 992,0 5 090 992,0 430 657,0 4 779 618,0 1 649 192,2 1 273 526,8 375 665,4 87,2 7,4
13 Басқалар 6 772 020,0 6 772 020,0 6 517 607,2 558 195,0 3 220 614,0 699 980,0 152 340,8 547 639,1 98,1 8,4
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 26,1
15 Трансферттер 33 756 709,0 33 756 709,0 33 907 731,4 4 881 340,4 4 881 340,4 4 881 340,4 0,0 4 881 340,4 100,0 14,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -4 648 474,4 -4 648 474,4 870 574,0 -45 901,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 2 419 260,0 2 419 260,0 900 000,0 943 263,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 900 000,0 943 263,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 29 426,0 45 901,1 156,0 0,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 29 426,0 45 901,1 156,0 0,6
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 112 000,0 35 000,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 112 000,0 144 511,0 35 000,0 0,0 35 000,0 31,3 24,2
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 112 000,0 144 511,0 35 000,0 0,0 35 000,0 31,3 24,2
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 5 757 347,0 5 702 214,0 43 989,0 8 766 054,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -5 757 347,0 -5 702 214,0 -43 989,0 -8 766 054,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
16 қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 55 133,0 55 133,0 -8 666 932,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 739 192,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 9 406 124,5