Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 наурызға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 наурызға арналған
Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 429 264,9 6 429 264,9 6 451 182,9 1 131 568,0 1 093 921,2 96,7 17,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 959 266,0 4 959 266,0 4 959 266,0 887 244,0 934 059,5 105,3 18,8
1 Салықтық түсімдер 4 959 266,0 4 959 266,0 4 959 266,0 887 244,0 934 059,5 105,3 18,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 15 937,9 15 937,9 15 937,9 2 367,0 10 661,4 450,4 66,9
2 Салықтық емес түсiмдер 15 937,9 15 937,9 15 937,9 2 367,0 10 661,4 450,4 66,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 106 493,0 106 493,0 106 493,0 17 746,0 9 892,8 55,7 9,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 106 493,0 106 493,0 106 493,0 17 746,0 9 892,8 55,7 9,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 347 568,0 1 347 568,0 1 369 486,0 224 211,0 139 307,5 62,1 10,2
4 Трансферттердің түсімдері 1 347 568,0 1 347 568,0 1 369 486,0 224 211,0 139 307,5 62,1 10,2
II. ШЫҒЫНДАР 6 429 264,9 6 429 264,9 6 451 325,9 1 131 711,0 2 890 209,0 1 757 592,1 1 074 397,5 683 194,6 60,4 10,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 746,0 386 746,0 386 746,0 73 330,0 202 738,0 60 338,8 7 287,2 53 051,6 72,3 13,7
02 қорғаныс 9 333,0 9 333,0 9 333,0 788,0 3 423,0 762,0 0,0 762,0 96,7 8,2
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 3 500,0 3 500,0 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 470 502,0 3 470 502,0 3 470 502,0 517 296,0 1 696 447,0 1 219 708,3 792 685,5 427 022,8 82,5 12,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 252 178,0 252 178,0 274 096,0 46 070,0 49 266,0 25 271,1 340,0 24 931,1 54,1 9,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 647 381,0 647 381,0 647 381,0 217 506,0 500 515,0 263 659,8 258 680,8 4 979,0 2,3 0,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 209 170,0 209 170,0 209 170,0 42 551,0 144 039,0 43 393,8 13 017,8 30 376,0 71,4 14,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 567,0 76 567,0 76 567,0 14 535,0 22 711,0 11 901,1 2 386,2 9 514,9 65,5 12,4
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 15 146,0 15 146,0 15 146,0 4 037,0 6 943,0 1 862,7 0,0 1 862,7 46,1 12,3
12 Көлiк және коммуникация 53 729,0 53 729,0 53 729,0 0,0 45 029,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 157,9 157,9 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 1 289 855,0 1 289 855,0 1 289 998,0 215 598,0 215 598,0 130 694,4 0,0 130 694,4 60,6 10,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 26 240,0 26 240,0 26 240,0 0,0 -1 994,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 36 420,0 36 420,0 36 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 36 420,0 36 420,0 36 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 1 994,1 0,0 19,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 1 994,1 0,0 19,6
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -26 240,0 -26 240,0 -26 383,0 -143,0 412 720,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 26 240,0 26 240,0 26 383,0 143,0 -412 720,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 36 420,0 36 420,0 36 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 36 420,0 36 420,0 36 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 10 180,0 10 180,0 10 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 143,0 143,0 -412 720,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 33 052,6
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 445 773,4