Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 наурызға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 наурызға арналған
облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 94 236 302,8 94 236 302,8 94 587 846,9 13 846 144,8 16 477 765,9 119,0 17,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 11 866 076,4 13 828 973,7 116,5 18,7
1 Салықтық түсімдер 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 11 866 076,4 13 828 973,7 116,5 18,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 407 605,8 3 407 605,8 3 407 606,0 462 523,5 1 131 247,5 244,6 33,2
2 Салықтық емес түсiмдер 3 407 605,8 3 407 605,8 3 407 606,0 462 523,5 1 131 247,5 244,6 33,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 17 058 683,0 17 058 683,0 17 410 226,9 1 517 544,9 1 517 544,8 100,0 8,7
4 Трансферттердің түсімдері 17 058 683,0 17 058 683,0 17 410 226,9 1 517 544,9 1 517 544,8 100,0 8,7
II. ШЫҒЫНДАР 92 982 919,2 92 982 919,2 93 344 830,8 12 745 390,3 36 470 979,3 23 371 938,6 11 262 422,7 12 109 515,9 95,0 13,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 307 075,0 2 307 075,0 2 307 075,0 399 718,0 1 325 647,9 491 179,6 238 846,4 252 333,3 63,1 10,9
02 қорғаныс 141 206,0 141 206,0 141 206,0 47 343,0 105 090,0 38 116,8 29 943,6 8 173,2 17,3 5,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 4 916 289,0 4 916 289,0 4 916 289,0 672 535,0 1 225 573,0 732 058,4 81 922,8 650 135,6 96,7 13,2
04 Бiлiм беру 14 579 114,0 14 579 114,0 14 579 114,0 2 033 152,0 11 876 295,0 10 509 942,6 8 601 135,3 1 908 807,3 93,9 13,1
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 734 116,0 1 477 395,0 1 135 296,4 492 420,1 642 876,4 87,6 22,2
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 980 957,0 2 980 957,0 3 191 846,0 284 245,0 736 294,0 462 050,3 204 776,8 257 273,4 90,5 8,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 065 545,0 5 065 545,0 5 074 756,0 496 141,0 4 690 265,0 523 070,1 28 111,5 494 958,6 99,8 9,8
08 Мәдениет, спорт, туризм жєне ақпараттық кеңістiк 4 538 111,0 4 538 111,0 4 538 111,0 696 106,1 2 430 402,0 1 542 833,0 969 038,9 573 794,1 82,4 12,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 038 909,0 2 038 909,0 2 038 909,0 144 831,8 696 284,0 345 428,2 228 394,7 117 033,5 80,8 5,7
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 117 759,0 117 759,0 353 355,0 260 693,0 283 427,0 265 121,6 16 081,4 249 040,2 95,5 70,5
12 Көлiк және коммуникация 2 800 225,0 2 800 225,0 2 800 225,0 171 670,0 2 274 300,0 383 590,5 224 361,2 159 229,3 92,8 5,7
13 Басқалар 6 571 842,0 6 571 842,0 6 327 035,2 551 846,0 3 097 013,0 690 257,7 147 390,0 542 867,7 98,4 8,6
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 26,1
15 Трансферттер 44 017 602,0 44 017 602,0 44 168 624,4 6 251 025,4 6 251 025,4 6 251 025,4 0,0 6 251 025,4 100,0 14,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -4 648 474,4 -4 648 474,4 900 000,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 2 419 260,0 2 419 260,0 900 000,0 943 263,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 900 000,0 943 263,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 112 000,0 35 000,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 112 000,0 144 511,0 35 000,0 0,0 35 000,0 31,3 24,2
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 112 000,0 144 511,0 35 000,0 0,0 35 000,0 31,3 24,2
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 5 757 347,0 5 746 979,5 88 754,5 4 333 250,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -5 757 347,0 -5 746 979,5 -88 754,5 -4 333 250,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
16 қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 10 367,5 10 367,5 -4 234 128,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 47 876,2
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 282 004,3