Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 21 522 145,4 21 522 145,4 21 560 743,9 5 508 620,4 6 009 540,3 109,1 27,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 4 384 448,0 4 789 810,6 109,2 27,1
1 Салықтық түсімдер 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 4 384 448,0 4 789 810,6 109,2 27,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 142 669,4 142 669,4 140 273,9 19 987,5 24 214,0 121,1 17,3
2 Салықтық емес түсiмдер 142 669,4 142 669,4 140 273,9 19 987,5 24 214,0 121,1 17,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 733 697,9 825 028,7 112,4 37,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 733 697,9 825 028,7 112,4 37,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 370 487,0 370 487,0 100,0 24,6
4 Трансферттердің түсімдері 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 370 487,0 370 487,0 100,0 24,6
II. ШЫҒЫНДАР 21 522 145,4 21 522 145,4 21 564 433,3 5 512 309,8 15 519 133,8 11 196 368,2 5 748 704,0 5 447 664,2 98,8 25,3
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 235 611,0 235 611,0 235 611,0 74 330,0 135 109,1 94 969,0 25 489,9 69 479,1 93,5 29,5
02 Қорғаныс 24 095,0 24 095,0 24 095,0 3 482,0 12 313,0 3 956,3 485,3 3 471,0 99,7 14,4
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 63 565,0 63 565,0 63 565,0 11 782,0 52 788,0 33 019,1 21 374,1 11 645,0 98,8 18,3
04 Бiлiм беру 11 572 006,0 11 572 006,0 11 572 006,0 2 955 313,0 7 209 765,0 6 177 788,6 3 255 086,2 2 922 702,4 98,9 25,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 779 102,0 1 779 102,0 1 820 096,0 442 595,0 695 488,0 632 696,5 191 489,9 441 206,5 99,7 24,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 184 578,0 5 184 578,0 5 184 578,0 1 473 139,0 5 161 462,0 3 127 249,1 1 655 265,7 1 471 983,4 99,9 28,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 564 666,0 564 666,0 564 666,0 178 609,9 235 170,8 177 966,0 8 091,1 169 874,9 95,1 30,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 12 528,0 12 528,0 12 528,0 0,0 12 528,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 47 955,0 47 955,0 47 955,0 22 342,0 29 116,0 21 493,2 4 619,9 16 873,2 75,5 35,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 47 790,0 47 790,0 47 790,0 13 354,0 19 646,0 18 047,3 5 015,8 13 031,4 97,6 27,3
12 Көлiк және коммуникация 1 783 436,0 1 783 436,0 1 783 436,0 260 285,0 1 776 293,0 828 884,4 575 786,0 253 098,3 97,2 14,2
13 Басқалар 113 156,0 113 156,0 113 156,0 2 779,0 105 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 4 757,4 4 757,4 2 361,9 382,5 382,5 382,5 0,0 382,5 100,0 16,2
15 Трансферттер 88 900,0 88 900,0 92 589,4 73 916,4 73 916,4 73 916,4 0,0 73 916,4 100,0 79,8
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 3 608,0 3 497,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 642,0 3 607,5 0,0 3 607,5 100,0 99,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 642,0 3 607,5 0,0 3 607,5 100,0 99,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 110,3 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 110,3 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 721 584,0 721 584,0 717 894,6 -7 297,4 558 378,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -721 584,0 -721 584,0 -717 894,6 7 297,4 -558 378,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 608,0 100,0 99,1
7 Қарыздар түсімі 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 608,0 100,0 99,1
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 3 689,4 3 689,4 -561 986,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 485 613,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 047 600,7