Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 734,6 1 614 046,7 1 647 412,0 102,1 19,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 712 217,7 739 092,1 103,8 27,9
1 Салықтық түсімдер 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 712 217,7 739 092,1 103,8 27,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 21 118,6 21 118,6 21 118,6 4 500,0 10 991,0 244,2 52,0
2 Салықтық емес түсiмдер 21 118,6 21 118,6 21 118,6 4 500,0 10 991,0 244,2 52,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 20 884,0 20 884,0 20 884,0 1 525,0 1 524,9 100,0 7,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 20 884,0 20 884,0 20 884,0 1 525,0 1 524,9 100,0 7,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 895 804,0 895 804,0 100,0 15,6
4 Трансферттердің түсімдері 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 895 804,0 895 804,0 100,0 15,6
II. ШЫҒЫНДАР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 738,6 1 624 551,7 4 183 094,2 3 490 589,0 1 870 752,6 1 619 836,5 99,7 19,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 439 211,0 439 211,0 439 211,0 124 290,5 214 633,0 165 106,8 40 841,2 124 265,6 100,0 28,3
02 Қорғаныс 6 601,0 6 601,0 6 601,0 491,0 2 850,0 484,2 0,0 484,2 98,6 7,3
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 2 678,6 2 678,6 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 5 434 933,0 5 434 933,0 5 434 933,0 1 148 149,0 2 214 307,0 1 888 166,2 740 221,0 1 147 945,1 100,0 21,1
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 637 265,0 637 265,0 665 619,0 87 558,2 151 880,2 85 396,2 2 302,0 83 094,2 94,9 12,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 226 088,0 1 226 088,0 1 226 088,0 106 636,0 1 218 008,0 1 113 649,9 1 007 015,0 106 634,9 100,0 8,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 262 367,0 262 367,0 262 367,0 66 727,0 175 176,0 71 181,3 4 461,9 66 719,4 100,0 25,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 96 065,0 96 065,0 96 065,0 26 643,0 65 453,0 62 293,3 35 651,6 26 641,7 100,0 27,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 890,0 13 890,0 13 890,0 4 844,0 7 678,0 6 882,4 2 044,0 4 838,3 99,9 34,8
12 Көлiк және коммуникация 84 620,0 84 620,0 84 620,0 13 724,0 84 620,0 49 261,2 35 537,2 13 724,0 100,0 16,2
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 181 295,0 181 295,0 181 299,0 45 489,0 45 489,0 45 489,0 0,0 45 489,0 100,0 25,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 124 673,8 124 673,8 124 673,8 97 724,0 97 723,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 163 890,0 163 890,0 163 890,0 108 225,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 100,0 66,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 163 890,0 163 890,0 163 890,0 108 225,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 100,0 66,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 10 501,0 10 501,7 100,0 26,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 10 501,0 10 501,7 100,0 26,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -124 673,8 -124 673,8 -124 677,8 -108 229,0 -70 147,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 124 673,8 124 673,8 124 677,8 108 229,0 70 147,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 163 890,0 163 890,0 163 890,0 108 225,0 108 225,0 100,0 66,0
7 Қарыздар түсімі 163 890,0 163 890,0 163 890,0 108 225,0 108 225,0 100,0 66,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 4,0 4,0 -38 077,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 26 891,4
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 64 968,6