Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 15 387 717,4 15 387 717,4 15 419 728,4 2 966 578,7 3 826 471,0 129,0 24,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 13 959 585,0 13 959 585,0 13 959 585,0 2 662 558,7 3 498 723,3 131,4 25,1
1 Салықтық түсімдер 13 959 585,0 13 959 585,0 13 959 585,0 2 662 558,7 3 498 723,3 131,4 25,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 49 268,4 49 268,4 49 268,4 7 555,0 17 306,6 229,1 35,1
2 Салықтық емес түсiмдер 49 268,4 49 268,4 49 268,4 7 555,0 17 306,6 229,1 35,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 173 961,0 173 961,0 173 961,0 34 887,0 48 864,1 140,1 28,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 173 961,0 173 961,0 173 961,0 34 887,0 48 864,1 140,1 28,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 204 903,0 1 204 903,0 1 236 914,0 261 578,0 261 577,0 100,0 21,1
4 Трансферттердің түсімдері 1 204 903,0 1 204 903,0 1 236 914,0 261 578,0 261 577,0 100,0 21,1
II. ШЫҒЫНДАР 15 387 717,4 15 387 717,4 15 420 136,6 2 966 986,9 8 529 830,7 5 507 907,2 2 548 201,2 2 959 706,0 99,8 19,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 323 832,0 323 832,0 325 466,0 93 314,2 198 811,0 134 519,7 41 851,2 92 668,5 99,3 28,5
02 Қорғаныс 22 545,0 22 545,0 22 545,0 3 832,0 13 165,0 6 579,0 2 750,0 3 829,0 99,9 17,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 48 686,0 48 686,0 48 686,0 9 890,0 37 548,0 15 440,2 5 553,4 9 886,9 100,0 20,3
04 Бiлiм беру 9 239 973,0 9 239 973,0 9 239 973,0 1 895 624,0 5 154 432,0 4 226 182,2 2 331 179,6 1 895 002,6 100,0 20,5
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 451 712,0 1 451 712,0 1 483 723,0 245 928,0 1 196 642,0 259 990,7 14 336,6 245 654,0 99,9 16,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 730 660,0 2 730 660,0 2 738 068,0 359 489,5 1 242 856,5 478 158,2 124 078,3 354 079,9 98,5 12,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 412 397,0 412 397,0 412 397,0 91 946,0 343 019,0 93 567,6 1 840,3 91 727,3 99,8 22,2
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 21 660,0 21 660,0 21 660,0 0,0 21 660,0 5 581,6 5 581,6 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 88 485,0 88 485,0 88 485,0 17 849,0 36 119,0 22 081,6 4 289,7 17 791,8 99,7 20,1
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 593,0 34 593,0 34 593,0 12 064,0 17 221,0 13 902,8 1 844,2 12 058,6 100,0 34,9
12 Көлiк және коммуникация 34 944,0 34 944,0 34 944,0 5 434,0 25 783,0 20 287,4 14 896,3 5 391,2 99,2 15,4
13 Басқалар 20 000,0 20 000,0 10 958,0 0,0 10 958,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 18,4 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 958 212,0 958 212,0 958 620,2 231 616,2 231 616,2 231 616,2 0,0 231 616,2 100,0 24,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 68 880,0 68 880,0 68 880,0 50 988,0 49 522,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 72 840,0 72 840,0 72 840,0 50 988,0 50 988,0 50 505,0 0,0 50 505,0 99,1 69,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 72 840,0 72 840,0 72 840,0 50 988,0 50 988,0 50 505,0 0,0 50 505,0 99,1 69,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 983,0 0,0 24,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 983,0 0,0 24,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -68 880,0 -68 880,0 -69 288,2 -51 396,2 817 243,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 68 880,0 68 880,0 69 288,2 51 396,2 -817 243,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 72 840,0 72 840,0 72 840,0 50 988,0 50 988,0 100,0 70,0
7 Қарыздар түсімі 72 840,0 72 840,0 72 840,0 50 988,0 50 988,0 100,0 70,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 408,2 408,2 -868 231,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 65 692,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 933 923,5