Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 9 578 766,2 9 578 766,2 9 604 570,2 2 144 144,2 2 465 399,9 115,0 25,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 2 030 627,0 2 340 924,0 115,3 26,4
1 Салықтық түсімдер 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 2 030 627,0 2 340 924,0 115,3 26,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 14 503,2 14 503,2 14 503,2 1 856,2 7 122,1 383,7 49,1
2 Салықтық емес түсiмдер 14 503,2 14 503,2 14 503,2 1 856,2 7 122,1 383,7 49,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 93 441,0 93 441,0 93 441,0 16 206,0 21 898,9 135,1 23,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 93 441,0 93 441,0 93 441,0 16 206,0 21 898,9 135,1 23,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 591 747,0 591 747,0 617 551,0 95 455,0 95 455,0 100,0 15,5
4 Трансферттердің түсімдері 591 747,0 591 747,0 617 551,0 95 455,0 95 455,0 100,0 15,5
II. ШЫҒЫНДАР 9 578 766,2 9 578 766,2 9 605 432,7 2 145 006,7 4 200 686,7 3 349 989,3 1 233 735,4 2 116 253,9 98,7 22,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 418 644,0 418 644,0 418 644,0 122 806,0 259 895,0 161 367,5 46 642,3 114 725,1 93,4 27,4
02 Қорғаныс 2 675,0 2 675,0 2 675,0 190,0 2 675,0 190,0 0,0 190,0 100,0 7,1
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 608 023,0 3 608 023,0 3 608 023,0 869 583,0 1 979 803,0 1 530 995,3 673 166,7 857 828,7 98,6 23,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 370 216,0 370 216,0 396 020,0 77 642,0 97 764,0 85 756,5 13 066,7 72 689,8 93,6 18,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 777 584,0 777 584,0 777 584,0 196 233,0 603 290,0 497 769,5 303 759,5 194 009,9 98,9 25,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 242 204,0 242 204,0 242 204,0 62 621,0 196 437,0 74 274,9 12 917,5 61 357,4 98,0 25,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 86 265,0 86 265,0 86 265,0 24 270,0 59 611,0 28 372,6 4 563,1 23 809,5 98,1 27,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 18 445,0 18 445,0 18 445,0 7 731,0 10 761,0 8 007,5 294,0 7 713,5 99,8 41,8
12 Көлiк және коммуникация 202 795,0 202 795,0 202 795,0 7 775,0 202 795,0 187 100,0 179 325,6 7 774,4 100,0 3,8
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,0 0,0 55,0 99,6 99,6
15 Трансферттер 3 840 360,0 3 840 360,0 3 841 222,5 776 100,5 776 100,5 776 100,5 0,0 776 100,5 100,0 20,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 61 021,3 61 021,3 61 021,3 94 692,0 83 226,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 105 618,0 105 618,0 105 618,0 94 692,0 94 692,0 93 693,0 0,0 93 693,0 98,9 88,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 105 618,0 105 618,0 105 618,0 94 692,0 94 692,0 93 693,0 0,0 93 693,0 98,9 88,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 10 466,9 0,0 23,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 10 466,9 0,0 23,5
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -61 021,3 -61 021,3 -61 883,8 -95 554,5 265 920,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 61 021,3 61 021,3 61 883,8 95 554,5 -265 920,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 105 618,0 105 618,0 105 618,0 94 692,0 94 692,0 100,0 89,7
7 Қарыздар түсімі 105 618,0 105 618,0 105 618,0 94 692,0 94 692,0 100,0 89,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 862,5 862,5 -360 612,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 36 830,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 397 442,1