Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 510 881,1 3 573 547,3 3 972 131,1 111,2 25,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 1 301 362,3 1 435 052,1 110,3 29,7
1 Салықтық түсімдер 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 1 301 362,3 1 435 052,1 110,3 29,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 24 218,4 24 218,4 26 614,1 5 132,5 27 011,4 526,3 101,5
2 Салықтық емес түсiмдер 24 218,4 24 218,4 26 614,1 5 132,5 27 011,4 526,3 101,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 421 686,0 421 686,0 421 686,0 201 837,0 444 851,1 220,4 105,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 421 686,0 421 686,0 421 686,0 201 837,0 444 851,1 220,4 105,5
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 2 065 215,5 2 065 216,5 100,0 20,2
4 Трансферттердің түсімдері 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 2 065 215,5 2 065 216,5 100,0 20,2
II. ШЫҒЫНДАР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 549 656,0 3 648 255,2 9 347 139,3 7 224 813,2 3 589 325,1 3 635 488,0 99,7 23,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 438 918,0 438 918,0 438 918,0 143 205,4 300 306,5 178 315,9 38 829,2 139 486,6 97,4 31,8
02 Қорғаныс 11 805,0 11 805,0 11 805,0 2 137,0 7 300,0 3 642,8 1 507,3 2 135,5 99,9 18,1
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 42 534,0 42 534,0 42 534,0 9 121,0 37 315,0 30 728,7 21 610,3 9 118,4 100,0 21,4
04 Бiлiм беру 7 971 406,0 7 971 406,0 7 929 268,0 1 937 649,0 4 162 582,0 3 556 101,5 1 621 109,2 1 934 992,3 99,9 24,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 891 080,0 891 080,0 922 421,0 148 991,0 579 406,0 206 275,8 57 625,3 148 650,6 99,8 16,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 157 960,0 3 157 960,0 3 157 960,0 561 927,0 3 157 960,0 2 243 986,4 1 685 878,2 558 108,2 99,3 17,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 195 660,0 195 660,0 195 543,0 53 018,0 155 616,0 116 593,3 63 681,2 52 912,1 99,8 27,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 198 169,0 198 169,0 165 006,6 42 557,0 66 323,0 47 780,2 5 315,2 42 465,0 99,8 25,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 998,0 34 998,0 34 998,0 18 013,5 23 641,5 19 623,6 3 636,6 15 987,0 88,8 45,7
12 Көлiк және коммуникация 130 477,0 130 477,0 130 477,0 7 988,0 130 477,0 97 452,0 89 464,2 7 987,8 100,0 6,1
13 Басқалар 21 401,0 21 401,0 21 401,0 3 331,0 5 895,0 3 995,7 668,3 3 327,4 99,9 15,5
14 Борышқа қызмет көрсету 240,4 240,4 2 636,1 862,5 862,5 862,5 0,0 862,5 100,0 32,7
15 Трансферттер 2 380 024,0 2 380 024,0 2 496 688,3 719 454,8 719 454,8 719 454,8 0,0 719 454,8 100,0 28,8
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 166 158,0 -35 933,0 -35 110,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 35 933,0 35 110,4 97,7 2,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 35 933,0 35 110,4 97,7 2,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 166 158,0 1 166 158,0 1 127 383,1 -38 774,9 371 753,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 127 383,1 38 774,9 -371 753,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Қарыздар түсімі 120 186,0 120 186,0 120 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 38 774,9 38 774,9 -371 753,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 38 774,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 410 528,3