Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 151 973 544,8 151 973 544,8 152 184 434,0 32 989 087,6 38 475 743,3 116,6 25,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 29 069 316,2 33 469 796,0 115,1 25,4
1 Салықтық түсімдер 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 29 069 316,2 33 469 796,0 115,1 25,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 676 985,8 3 676 985,8 3 676 986,0 620 680,5 1 357 735,6 218,7 36,9
2 Салықтық емес түсiмдер 3 676 985,8 3 676 985,8 3 676 986,0 620 680,5 1 357 735,6 218,7 36,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 1 021 812,9 1 370 933,7 134,2 44,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 1 021 812,9 1 370 933,7 134,2 44,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 2 277 278,0 2 277 278,0 100,0 16,5
4 Трансферттердің түсімдері 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 2 277 278,0 2 277 278,0 100,0 16,5
II. ШЫҒЫНДАР 150 720 161,2 150 720 161,2 151 023 692,1 32 961 530,3 81 892 477,5 59 784 328,1 27 435 895,8 32 348 432,3 98,1 21,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 965 777,0 4 965 777,0 4 967 411,0 1 329 242,7 2 968 450,4 1 923 093,6 689 896,9 1 233 196,7 92,8 24,8
02 Қорғаныс 234 663,0 234 663,0 234 663,0 54 223,0 168 186,0 63 440,4 21 977,3 41 463,1 76,5 17,7
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 085 571,0 5 085 571,0 5 085 571,0 965 135,0 1 838 699,0 1 255 131,2 290 938,0 964 193,2 99,9 19,0
04 Бiлiм беру 58 861 730,0 58 861 730,0 58 802 156,0 13 905 470,0 36 015 839,0 30 993 440,7 17 308 552,0 13 684 888,7 98,4 23,3
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 912 168,0 2 530 755,0 1 198 682,6 312 680,8 886 001,8 97,1 30,5
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 766 558,0 7 766 558,0 7 974 975,0 1 490 097,6 3 894 371,6 2 020 458,1 556 701,0 1 463 757,1 98,2 18,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 454 729,0 15 454 729,0 15 471 348,0 3 514 909,1 13 483 833,5 8 825 428,6 5 358 796,5 3 466 632,1 98,6 22,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 728 639,0 6 728 639,0 6 728 522,0 1 650 603,5 4 212 573,4 2 670 905,2 1 104 502,9 1 566 402,3 94,9 23,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 34 188,0 34 188,0 34 188,0 0,0 34 188,0 11 581,6 11 581,6 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 765 931,0 2 765 931,0 2 732 768,6 493 412,5 1 195 762,7 718 387,0 292 713,6 425 673,4 86,3 15,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 294 369,0 294 369,0 529 965,0 338 188,5 388 506,5 349 464,3 25 800,4 323 663,9 95,7 61,1
12 Көлiк және коммуникация 5 090 992,0 5 090 992,0 5 090 992,0 711 245,0 4 904 078,0 2 036 933,6 1 333 274,5 703 659,1 98,9 13,8
13 Басқалар 6 772 020,0 6 772 020,0 6 387 854,9 591 123,0 3 251 522,0 711 668,7 128 480,4 583 188,4 98,7 9,1
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 26,1
15 Трансферттер 33 756 709,0 33 756 709,0 34 074 992,4 7 003 744,4 7 003 744,4 7 003 744,4 0,0 7 003 744,4 100,0 20,6
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -4 648 474,4 -4 648 474,4 543 129,0 516 022,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 2 419 260,0 2 419 260,0 589 563,0 590 632,0 583 717,6 0,0 583 717,6 99,0 24,1
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 546 300,0 547 369,0 540 454,6 0,0 540 454,6 98,9 42,7
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 43 263,0 43 263,0 43 263,0 0,0 43 263,0 100,0 4,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 46 434,0 67 694,9 145,8 1,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 46 434,0 67 694,9 145,8 1,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 33 876,2
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 144 511,0 67 511,0 32 511,0 35 000,0 51,8 24,2
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 144 511,0 67 511,0 32 511,0 35 000,0 51,8 24,2
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 5 757 347,0 5 664 705,3 -583 082,7 5 577 412,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -5 757 347,0 -5 664 705,3 583 082,7 -5 577 412,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 589 563,0 546 300,0 92,7 41,7
7 Қарыздар түсімі 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 589 563,0 546 300,0 92,7 41,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
16 Қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 92 641,7 92 641,7 -6 024 590,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 739 192,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарынң қалдықтары 6 763 782,4