Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылды4 1 мамырына арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі


Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 21 522 145,4 21 519 749,9 21 560 743,9 7 851 369,6 8 730 128,2 111,2 40,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 5 899 363,1 6 238 508,4 105,7 35,3
1 Салықтық түсімдер 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 5 899 363,1 6 238 508,4 105,7 35,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 142 669,4 140 273,9 140 273,9 30 882,5 37 409,8 121,1 26,7
2 Салықтық емес түсiмдер 142 669,4 140 273,9 140 273,9 30 882,5 37 409,8 121,1 26,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 1 299 207,0 1 832 955,0 141,1 82,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 1 299 207,0 1 832 955,0 141,1 82,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 621 917,0 621 255,0 99,9 41,2
4 Трансферттердің түсімдері 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 621 917,0 621 255,0 99,9 41,2
II. ШЫҒЫНДАР 21 522 145,4 25 180 971,8 25 221 965,8 7 855 059,0 16 293 272,0 13 504 543,2 5 904 398,0 7 600 145,1 96,8 30,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 235 611,0 229 151,0 229 151,0 99 108,0 153 180,0 120 148,5 27 109,4 93 039,0 93,9 40,6
02 Қорғаныс 24 095,0 24 095,0 24 095,0 5 593,0 13 621,0 11 519,8 6 256,3 5 263,5 94,1 21,8
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 63 565,0 63 565,0 63 565,0 18 181,0 55 854,0 35 840,9 18 967,7 16 873,2 92,8 26,5
04 Бiлiм беру 11 572 006,0 11 572 006,0 11 572 006,0 3 987 080,0 7 628 697,0 6 730 754,0 2 852 605,2 3 878 148,8 97,3 33,5
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 779 102,0 1 779 102,0 1 820 096,0 848 024,0 947 698,0 911 547,9 70 978,2 840 569,6 99,1 46,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 184 578,0 8 842 110,5 8 842 110,5 1 872 645,0 5 166 619,0 4 081 933,9 2 286 265,8 1 795 668,1 95,9 20,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 564 666,0 564 666,0 564 666,0 223 373,1 273 475,1 241 530,0 24 168,3 217 361,7 97,3 38,5
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 12 528,0 12 528,0 12 528,0 8 528,0 12 528,0 6 000,0 3 000,0 3 000,0 35,2 23,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 47 955,0 54 415,0 54 415,0 29 875,0 38 428,0 23 560,1 2 429,4 21 130,7 70,7 38,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 47 790,0 47 790,0 47 790,0 20 307,0 26 078,0 22 361,3 4 477,2 17 884,0 88,1 37,4
12 Көлiк және коммуникация 1 783 436,0 1 783 436,0 1 783 436,0 622 254,0 1 778 298,0 1 225 707,9 608 140,5 617 567,4 99,2 34,6
13 Басқалар 113 156,0 113 156,0 113 156,0 26 451,0 105 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 4 757,4 2 361,9 2 361,9 1 050,5 1 050,5 1 049,7 0,0 1 049,7 99,9 44,4
15 Трансферттер 88 900,0 92 589,4 92 589,4 92 589,4 92 589,4 92 589,4 0,0 92 589,4 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 3 642,0 3 460,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 607,5 0,0 3 607,5 99,1 99,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 607,5 0,0 3 607,5 99,1 99,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 146,9 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 146,9 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 721 584,0 -2 939 637,9 -2 939 637,9 -7 331,4 1 126 522,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -721 584,0 2 939 637,9 2 939 637,9 7 331,4 -1 126 522,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 642,0 3 179 250,0 3 179 250,0 3 642,0 3 642,0 100,0 0,1
7 Қарыздар түсімі 3 642,0 3 179 250,0 3 179 250,0 3 642,0 3 642,0 100,0 0,1
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 485 613,9 485 613,9 3 689,4 -1 130 164,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 485 613,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 615 778,4