Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 мамырға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 734,6 2 600 582,5 2 529 759,4 97,3 30,1
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 852 537,5 775 081,8 90,9 29,3
1 Салықтық түсімдер 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 852 537,5 775 081,8 90,9 29,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 21 118,6 21 118,6 21 118,6 6 370,0 12 978,9 203,8 61,5
2 Салықтық емес түсiмдер 21 118,6 21 118,6 21 118,6 6 370,0 12 978,9 203,8 61,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 20 884,0 20 884,0 20 884,0 4 613,0 4 636,7 100,5 22,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 20 884,0 20 884,0 20 884,0 4 613,0 4 636,7 100,5 22,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 1 737 062,0 1 737 062,0 100,0 30,3
4 Трансферттердің түсімдері 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 1 737 062,0 1 737 062,0 100,0 30,3
II. ШЫҒЫНДАР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 738,6 2 613 486,5 4 739 251,4 4 258 239,5 1 707 623,2 2 550 616,3 97,6 30,3
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 439 211,0 439 211,0 439 211,0 189 794,5 261 836,0 219 939,6 32 739,8 187 199,8 98,6 42,6
02 Қорғаныс 6 601,0 6 601,0 6 601,0 1 483,0 3 343,0 1 464,5 0,0 1 464,5 98,8 22,2
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 298,0 3 000,0 2 678,6 2 380,6 298,0 100,0 9,9
04 Бiлiм беру 5 434 933,0 5 434 933,0 5 434 933,0 1 772 900,0 2 590 015,4 2 427 877,1 672 691,8 1 755 185,3 99,0 32,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 637 265,0 637 265,0 665 619,0 208 942,0 238 669,0 211 377,2 42 054,7 169 322,4 81,0 25,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 226 088,0 1 226 088,0 1 226 088,0 224 682,0 1 223 008,0 1 113 763,6 889 922,5 223 841,1 99,6 18,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 262 367,0 262 367,0 262 367,0 92 406,0 196 446,0 96 944,9 5 155,1 91 789,9 99,3 35,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 96 065,0 96 065,0 96 065,0 39 972,0 71 830,0 68 873,5 30 134,9 38 738,6 96,9 40,3
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 890,0 13 890,0 13 890,0 7 279,0 9 217,0 8 792,3 1 525,6 7 266,6 99,8 52,3
12 Көлiк және коммуникация 84 620,0 84 620,0 84 620,0 18 463,0 84 620,0 49 261,2 31 018,2 18 243,0 98,8 21,6
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 181 295,0 181 295,0 181 299,0 57 267,0 57 267,0 57 267,0 0,0 57 267,0 100,0 31,6
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 124 673,8 124 673,8 124 673,8 96 360,0 95 324,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 99,1 66,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 99,1 66,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 12 900,0 12 900,5 100,0 32,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 12 900,0 12 900,5 100,0 32,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -124 673,8 -124 673,8 -124 677,8 -109 264,0 -116 181,4
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 124 673,8 124 673,8 124 677,8 109 264,0 116 181,4
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 100,0 66,7
7 Қарыздар түсімі 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 100,0 66,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 4,0 4,0 6 921,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 26 891,4
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 19 970,1