Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 мамырға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 9 578 766,2 9 578 766,2 9 604 570,2 2 766 932,5 2 657 403,8 96,0 27,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 2 586 748,3 2 475 400,2 95,7 27,9
1 Салықтық түсімдер 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 2 586 748,3 2 475 400,2 95,7 27,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 14 503,2 14 503,2 14 503,2 4 666,2 8 073,0 173,0 55,7
2 Салықтық емес түсiмдер 14 503,2 14 503,2 14 503,2 4 666,2 8 073,0 173,0 55,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 93 441,0 93 441,0 93 441,0 26 493,0 24 905,6 94,0 26,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 93 441,0 93 441,0 93 441,0 26 493,0 24 905,6 94,0 26,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 591 747,0 591 747,0 617 551,0 149 025,0 149 025,0 100,0 24,1
4 Трансферттердің түсімдері 591 747,0 591 747,0 617 551,0 149 025,0 149 025,0 100,0 24,1
II. ШЫҒЫНДАР 9 578 766,2 9 612 278,4 9 638 082,4 2 781 612,7 4 704 415,4 3 841 927,3 1 221 367,6 2 620 559,7 94,2 27,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 418 644,0 416 459,7 416 459,7 175 381,0 290 301,7 209 779,6 47 866,2 161 913,3 92,3 38,9
02 Қорғаныс 2 675,0 2 675,0 2 675,0 534,0 2 675,0 190,0 0,0 190,0 35,6 7,1
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 608 023,0 3 615 484,0 3 615 484,0 1 210 616,0 2 167 231,0 1 739 230,9 620 483,4 1 118 747,5 92,4 30,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 370 216,0 370 216,0 396 020,0 119 439,0 146 701,0 103 867,3 17 224,8 86 642,5 72,5 21,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 777 584,0 802 429,0 802 429,0 261 048,0 785 572,0 650 467,6 400 321,0 250 146,6 95,8 31,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 242 204,0 243 204,0 243 204,0 86 238,0 205 812,0 93 202,8 13 971,6 79 231,3 91,9 32,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 86 265,0 86 265,0 86 265,0 36 679,0 63 884,0 35 134,3 1 709,4 33 424,9 91,1 38,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 18 445,0 18 445,0 18 445,0 11 087,0 13 425,0 9 964,4 235,2 9 729,2 87,8 52,7
12 Көлiк және коммуникация 202 795,0 204 323,0 204 323,0 67 600,0 204 323,0 187 100,0 119 556,0 67 544,0 99,9 33,1
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,0 0,0 55,0 99,6 99,6
15 Трансферттер 3 840 360,0 3 841 222,5 3 841 222,5 812 935,5 812 935,5 812 935,5 0,0 812 935,5 100,0 21,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 61 021,3 61 021,3 61 021,3 105 618,0 89 368,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 104 515,5 0,0 104 515,5 99,0 99,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 104 515,5 0,0 104 515,5 99,0 99,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 15 146,8 0,0 34,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 15 146,8 0,0 34,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -61 021,3 -94 533,5 -94 533,5 -120 298,2 -52 524,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 61 021,3 94 533,5 94 533,5 120 298,2 52 524,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 33 512,2 33 512,2 14 680,2 -53 093,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 36 830,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 89 923,5