Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 мамырға арналған облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебі


Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 151 973 544,8 151 971 149,3 152 184 434,0 48 416 887,0 51 125 494,6 105,6 33,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 41 565 974,5 42 907 663,7 103,2 32,6
1 Салықтық түсімдер 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 41 565 974,5 42 907 663,7 103,2 32,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 676 985,8 3 674 590,3 3 676 986,0 905 296,5 1 530 709,5 169,1 41,6
2 Салықтық емес түсiмдер 3 676 985,8 3 674 590,3 3 676 986,0 905 296,5 1 530 709,5 169,1 41,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 1 727 497,0 2 469 002,4 142,9 80,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 1 727 497,0 2 469 002,4 142,9 80,5
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 4 218 119,0 4 218 119,0 100,0 30,6
4 Трансферттердің түсімдері 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 4 218 119,0 4 218 119,0 100,0 30,6
II. ШЫҒЫНДАР 150 720 161,2 154 808 874,7 154 923 874,3 47 531 960,4 87 502 969,8 74 903 624,9 29 067 793,4 45 835 831,6 96,4 29,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 965 777,0 4 987 132,7 4 988 766,7 1 818 024,7 3 153 157,4 2 428 064,8 688 147,6 1 739 917,2 95,7 34,9
02 Қорғаныс 234 663,0 234 663,0 234 663,0 61 040,0 122 303,0 81 879,7 26 079,5 55 800,2 91,4 23,8
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 085 571,0 5 085 571,0 5 085 571,0 1 366 353,0 2 374 216,0 1 817 203,1 511 787,1 1 305 416,0 95,5 25,7
04 Бiлiм беру 58 861 730,0 58 869 191,0 58 810 204,0 19 527 451,2 38 867 994,9 34 368 649,1 15 336 671,0 19 031 978,1 97,5 32,4
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 1 476 430,0 2 276 765,0 2 149 103,3 847 864,4 1 301 238,9 88,1 44,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 766 558,0 7 976 558,0 8 184 975,0 2 587 461,3 4 527 947,1 3 055 579,2 629 495,5 2 426 083,7 93,8 29,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 454 729,0 19 137 106,5 19 153 725,5 4 919 199,0 15 322 442,8 12 616 968,5 7 882 313,6 4 734 654,9 96,2 24,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 728 639,0 6 729 639,0 6 729 522,0 2 388 482,0 4 518 820,2 3 471 169,4 1 203 025,8 2 268 143,6 95,0 33,7
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 34 188,0 34 188,0 34 188,0 14 110,0 34 188,0 11 581,6 3 000,0 8 581,6 60,8 25,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 765 931,0 2 772 391,0 2 739 228,6 777 869,7 1 349 868,4 941 486,1 276 605,3 664 880,8 85,5 24,3
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 294 369,0 311 911,0 547 507,0 377 368,8 420 482,5 382 831,6 22 777,2 360 054,5 95,4 65,8
12 Көлiк және коммуникация 5 090 992,0 5 092 520,0 5 092 520,0 1 764 958,7 3 790 062,0 3 034 607,5 1 518 985,1 1 515 622,4 85,9 29,8
13 Басқалар 6 772 020,0 6 594 725,9 6 339 725,9 1 136 752,6 1 428 263,1 1 228 042,1 121 041,3 1 107 000,8 97,4 17,5
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 2 971,0 2 971,0 2 970,6 0,0 2 970,6 100,0 39,3
15 Трансферттер 33 756 709,0 34 074 992,4 34 074 992,4 9 313 488,4 9 313 488,4 9 313 488,4 0,0 9 313 488,4 100,0 27,3
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -4 858 474,4 -4 858 474,4 1 522 939,0 2 002 180,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 2 209 260,0 2 209 260,0 2 143 704,0 2 143 704,0 2 139 462,0 0,0 2 139 462,0 99,8 96,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 1 200 441,0 1 200 441,0 1 196 199,0 0,0 1 196 199,0 99,6 94,5
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 0,0 943 263,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 620 765,0 137 281,5 22,1 1,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 620 765,0 137 281,5 22,1 1,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 66 387,2
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 1 876 238,0 1 974 523,1 -705 523,4 3 221 095,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -1 876 238,0 -1 974 523,1 705 523,4 -3 221 095,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 1 243 704,0 1 243 704,0 100,0 27,7
7 Қарыздар түсімі 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 1 243 704,0 1 243 704,0 100,0 27,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 644 640,0 644 640,0 644 639,3 0,0 644 639,3 100,0 9,1
16 Қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 644 640,0 644 640,0 644 639,3 0,0 644 639,3 100,0 9,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 705 501,0 607 215,9 106 459,4 -3 820 160,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 739 192,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 559 352,1