Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 мамырға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есебі


Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 94 236 302,8 94 376 957,9 94 587 846,9 29 551 301,0 30 824 131,3 104,3 32,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 23 653 078,2 24 402 224,0 103,2 33,1
1 Салықтық түсімдер 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 23 653 078,2 24 402 224,0 103,2 33,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 407 605,8 3 407 606,0 3 407 606,0 839 148,9 1 363 133,5 162,4 40,0
2 Салықтық емес түсiмдер 3 407 605,8 3 407 606,0 3 407 606,0 839 148,9 1 363 133,5 162,4 40,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 500,0 2 500,0 2 500,0 300,0 0,0 0,0 0,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 500,0 2 500,0 2 500,0 300,0 0,0 0,0 0,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 17 058 683,0 17 199 337,9 17 410 226,9 5 058 773,9 5 058 773,8 100,0 29,1
4 Трансферттердің түсімдері 17 058 683,0 17 199 337,9 17 410 226,9 5 058 773,9 5 058 773,8 100,0 29,1
II. ШЫҒЫНДАР 92 982 919,2 93 381 450,5 93 592 339,5 28 546 958,2 43 123 685,2 38 153 008,3 10 473 432,2 27 679 576,2 97,0 29,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 307 075,0 2 337 075,0 2 337 075,0 683 822,7 1 353 623,7 1 064 839,8 404 655,8 660 184,0 96,5 28,2
02 Қорғаныс 141 206,0 141 206,0 141 206,0 38 174,0 65 035,0 47 823,1 12 897,1 34 925,9 91,5 24,7
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 4 916 289,0 4 916 289,0 4 916 289,0 1 316 769,0 2 231 125,0 1 713 098,5 454 861,8 1 258 236,6 95,6 25,6
04 Бiлiм беру 14 579 114,0 14 579 114,0 14 579 114,0 5 406 863,5 12 489 222,5 11 702 151,4 6 430 773,4 5 271 378,0 97,5 36,2
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 1 476 430,0 2 276 765,0 2 149 103,3 847 864,4 1 301 238,9 88,1 44,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 980 957,0 3 190 957,0 3 401 846,0 869 774,0 1 437 834,0 1 251 054,2 408 330,5 842 723,6 96,9 24,8
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 065 545,0 5 065 545,0 5 074 756,0 1 499 494,0 3 596 448,0 1 531 762,8 34 153,9 1 497 608,9 99,9 29,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 538 111,0 4 538 111,0 4 538 111,0 1 600 701,9 2 906 081,1 2 568 773,2 1 064 118,1 1 504 655,2 94,0 33,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 038 909,0 2 038 909,0 2 038 909,0 480 004,8 868 279,4 565 811,3 174 242,9 391 568,4 81,6 19,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 117 759,0 135 301,0 370 897,0 288 906,3 307 151,0 289 229,4 11 144,0 278 085,4 96,3 75,0
12 Көлiк және коммуникация 2 800 225,0 2 800 225,0 2 800 225,0 1 002 174,0 1 518 990,0 1 268 876,1 511 058,8 757 817,3 75,6 27,1
13 Басқалар 6 571 842,0 6 394 547,9 6 149 740,9 1 097 689,6 1 286 976,1 1 214 331,3 119 331,3 1 095 000,0 99,8 17,8
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 2 971,0 2 971,0 2 970,6 0,0 2 970,6 100,0 39,3
15 Трансферттер 44 017 602,0 44 335 885,4 44 335 885,4 12 783 183,4 12 783 183,4 12 783 183,4 0,0 12 783 183,4 100,0 28,8
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -1 682 866,4 -1 682 866,4 1 583 772,0 2 093 789,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 5 384 868,0 5 384 868,0 2 143 704,0 2 143 704,0 2 143 704,0 0,0 2 143 704,0 100,0 39,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 3 175 608,0 3 175 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 1 200 441,0 1 200 441,0 1 200 441,0 0,0 1 200 441,0 100,0 94,8
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 0,0 943 263,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 559 932,0 49 915,0 8,9 0,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 559 932,0 49 915,0 8,9 0,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 66 387,2
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 2 533 862,8 2 533 862,8 -646 940,2 984 379,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -2 533 862,8 -2 533 862,8 646 940,2 -984 379,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 1 243 704,0 1 243 704,0 100,0 27,7
7 Қарыздар түсімі 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 1 243 704,0 1 243 704,0 100,0 27,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 644 640,0 644 640,0 644 639,3 0,0 644 639,3 100,0 9,1
16 Қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 644 640,0 644 640,0 644 639,3 0,0 644 639,3 100,0 9,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 47 876,2 47 876,2 47 876,2 -1 583 443,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 47 876,2
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 631 319,8