Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 маусымға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 маусымға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 21 522 145,4 21 519 749,9 21 560 743,9 10 055 261,5 11 294 954,4 112,3 52,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 7 611 565,0 7 963 903,9 104,6 45,0
1 Салықтық түсімдер 17 685 869,0 17 685 869,0 17 685 869,0 7 611 565,0 7 963 903,9 104,6 45,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 142 669,4 140 273,9 140 273,9 35 949,5 44 165,6 122,9 31,5
2 Салықтық емес түсiмдер 142 669,4 140 273,9 140 273,9 35 949,5 44 165,6 122,9 31,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 1 411 347,0 2 406 035,9 170,5 108,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 227 217,0 2 227 217,0 2 227 217,0 1 411 347,0 2 406 035,9 170,5 108,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 996 400,0 880 849,0 88,4 58,4
4 Трансферттердің түсімдері 1 466 390,0 1 466 390,0 1 507 384,0 996 400,0 880 849,0 88,4 58,4
II. ШЫҒЫНДАР 21 522 145,4 25 180 971,8 25 221 965,8 10 232 064,9 20 631 744,2 18 548 076,2 8 456 188,5 10 091 887,8 98,6 40,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 235 611,0 229 151,0 229 151,0 127 782,0 176 876,8 152 290,1 28 475,8 123 814,3 96,9 54,0
02 Қорғаныс 24 095,0 24 095,0 24 095,0 11 121,0 14 546,0 14 506,4 3 396,5 11 109,8 99,9 46,1
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 63 565,0 63 565,0 63 565,0 21 514,0 57 138,0 50 312,2 29 045,0 21 267,2 98,9 33,5
04 Бiлiм беру 11 572 006,0 11 572 006,0 11 572 006,0 5 207 416,0 8 228 951,0 7 740 126,0 2 662 607,9 5 077 518,1 97,5 43,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 779 102,0 1 779 102,0 1 820 096,0 952 363,0 1 050 181,0 1 020 395,0 68 414,7 951 980,4 100,0 52,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 184 578,0 8 842 110,5 8 842 110,5 2 564 222,0 8 829 145,5 7 790 334,9 5 227 249,7 2 563 085,2 100,0 29,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 564 666,0 564 666,0 564 666,0 262 915,0 313 469,0 285 174,0 23 723,5 261 450,4 99,4 46,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 12 528,0 12 528,0 12 528,0 4 000,0 12 528,0 12 528,0 8 528,0 4 000,0 100,0 31,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 47 955,0 54 415,0 54 415,0 31 723,0 41 395,0 33 838,7 4 340,1 29 498,6 93,0 54,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 47 790,0 47 790,0 47 790,0 24 550,0 28 870,0 27 074,2 3 170,0 23 904,2 97,4 50,0
12 Көлiк және коммуникация 1 783 436,0 1 783 436,0 1 783 436,0 929 368,0 1 779 848,0 1 323 701,5 394 532,2 929 169,3 100,0 52,1
13 Басқалар 113 156,0 113 156,0 113 156,0 1 451,0 5 156,0 4 156,0 2 705,0 1 451,0 100,0 1,3
14 Борышқа қызмет көрсету 4 757,4 2 361,9 2 361,9 1 050,5 1 050,5 1 049,7 0,0 1 049,7 99,9 44,4
15 Трансферттер 88 900,0 92 589,4 92 589,4 92 589,4 92 589,4 92 589,4 0,0 92 589,4 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -721 584,0 -721 584,0 -721 584,0 3 608,0 3 423,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 608,0 3 607,5 0,0 3 607,5 100,0 99,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 608,0 3 608,0 3 607,5 0,0 3 607,5 100,0 99,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 183,6 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 183,6 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 721 584,0 -2 939 637,9 -2 939 637,9 -180 411,4 1 199 642,7
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -721 584,0 2 939 637,9 2 939 637,9 180 411,4 -1 199 642,7
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 642,0 3 179 250,0 3 179 250,0 176 722,0 176 722,0 100,0 5,6
7 Қарыздар түсімі 3 642,0 3 179 250,0 3 179 250,0 176 722,0 176 722,0 100,0 5,6
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 725 226,0 725 226,0 725 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 485 613,9 485 613,9 3 689,4 -1 376 364,7
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 485 613,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 861 978,6