Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 маусымға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 маусымға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 734,6 3 584 340,5 3 613 772,7 100,8 42,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 1 212 295,5 1 239 798,5 102,3 46,9
1 Салықтық түсімдер 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 1 212 295,5 1 239 798,5 102,3 46,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 21 118,6 21 118,6 21 118,6 8 434,0 15 458,7 183,3 73,2
2 Салықтық емес түсiмдер 21 118,6 21 118,6 21 118,6 8 434,0 15 458,7 183,3 73,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 20 884,0 20 884,0 20 884,0 6 167,0 1 101,4 17,9 5,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 20 884,0 20 884,0 20 884,0 6 167,0 1 101,4 17,9 5,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 2 357 444,0 2 357 414,0 100,0 41,1
4 Трансферттердің түсімдері 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 2 357 444,0 2 357 414,0 100,0 41,1
II. ШЫҒЫНДАР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 738,6 3 600 360,5 5 295 124,4 4 916 969,3 1 336 743,4 3 580 225,9 99,4 42,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 439 211,0 439 211,0 439 211,0 247 858,5 313 641,0 275 744,5 31 852,9 243 891,6 98,4 55,5
02 Қорғаныс 6 601,0 6 601,0 6 601,0 2 099,0 4 060,0 2 067,4 0,0 2 067,4 98,5 31,3
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 596,0 3 000,0 2 678,6 2 082,6 596,0 100,0 19,9
04 Бiлiм беру 5 434 933,0 5 434 933,0 5 434 933,0 2 289 355,0 3 025 045,4 2 865 150,3 589 222,0 2 275 928,3 99,4 41,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 637 265,0 637 265,0 665 619,0 237 674,0 268 155,0 245 653,6 10 336,1 235 317,5 99,0 35,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 226 088,0 1 226 088,0 1 226 088,0 554 451,0 1 226 088,0 1 171 895,4 617 646,1 554 249,3 100,0 45,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 262 367,0 262 367,0 262 367,0 114 400,0 208 031,0 118 655,1 4 395,8 114 259,3 99,9 43,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 96 065,0 96 065,0 96 065,0 42 064,0 75 963,0 73 141,3 31 080,5 42 060,8 100,0 43,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 890,0 13 890,0 13 890,0 9 381,0 11 286,0 10 864,2 1 490,5 9 373,7 99,9 67,5
12 Көлiк және коммуникация 84 620,0 84 620,0 84 620,0 27 247,0 84 620,0 75 884,0 48 637,0 27 247,0 100,0 32,2
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 181 295,0 181 295,0 181 299,0 75 235,0 75 235,0 75 235,0 0,0 75 235,0 100,0 41,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 124 673,8 124 673,8 124 673,8 93 244,0 92 208,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 99,1 66,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 99,1 66,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 16 016,0 16 016,7 100,0 40,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 16 016,0 16 016,7 100,0 40,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 -6 304,0
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 6 304,0 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 6 304,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -124 673,8 -124 673,8 -124 677,8 -109 264,0 -52 357,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 124 673,8 124 673,8 124 677,8 109 264,0 52 357,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 100,0 66,7
7 Қарыздар түсімі 163 890,0 163 890,0 163 890,0 109 260,0 109 260,0 100,0 66,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 4,0 4,0 -56 902,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 26 891,4
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 83 793,9