Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 маусымға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 маусымға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 9 578 766,2 9 578 766,2 9 604 570,2 4 119 431,2 4 187 050,3 101,6 43,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 3 882 822,0 3 936 182,8 101,4 44,3
1 Салықтық түсімдер 8 879 075,0 8 879 075,0 8 879 075,0 3 882 822,0 3 936 182,8 101,4 44,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 14 503,2 14 503,2 14 503,2 2 850,2 8 711,7 305,7 60,1
2 Салықтық емес түсiмдер 14 503,2 14 503,2 14 503,2 2 850,2 8 711,7 305,7 60,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 93 441,0 93 441,0 93 441,0 28 357,0 41 019,8 144,7 43,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 93 441,0 93 441,0 93 441,0 28 357,0 41 019,8 144,7 43,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 591 747,0 591 747,0 617 551,0 205 402,0 201 136,0 97,9 32,6
4 Трансферттердің түсімдері 591 747,0 591 747,0 617 551,0 205 402,0 201 136,0 97,9 32,6
II. ШЫҒЫНДАР 9 578 766,2 9 612 278,4 9 638 082,4 4 170 746,4 5 637 920,4 4 973 932,0 953 954,0 4 019 978,1 96,4 41,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 418 644,0 416 459,7 416 459,7 210 575,7 310 906,7 255 532,5 48 772,7 206 759,8 98,2 49,6
02 Қорғаныс 2 675,0 2 675,0 2 675,0 801,0 2 675,0 2 290,0 1 736,5 553,5 69,1 20,7
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 608 023,0 3 615 484,0 3 615 484,0 1 634 414,0 2 448 669,0 2 072 013,3 500 377,7 1 571 635,7 96,2 43,5
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 370 216,0 370 216,0 396 020,0 150 715,0 165 251,0 147 705,1 11 131,5 136 573,7 90,6 34,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 777 584,0 802 429,0 802 429,0 373 695,0 755 762,0 672 077,7 342 003,9 330 073,9 88,3 41,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 242 204,0 243 204,0 243 204,0 115 022,0 210 802,0 117 375,2 5 436,8 111 938,4 97,3 46,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 86 265,0 86 265,0 86 265,0 50 076,0 68 406,0 50 535,6 2 950,7 47 584,9 95,0 55,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 18 445,0 18 445,0 18 445,0 13 152,0 13 550,0 13 135,2 440,8 12 694,4 96,5 68,8
12 Көлiк және коммуникация 202 795,0 204 323,0 204 323,0 176 220,0 204 323,0 197 191,9 41 103,4 156 088,5 88,6 76,4
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,0 0,0 55,0 99,6 99,6
15 Трансферттер 3 840 360,0 3 841 222,5 3 841 222,5 1 446 020,5 1 446 020,5 1 446 020,5 0,0 1 446 020,5 100,0 37,6
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 61 021,3 61 021,3 61 021,3 86 715,0 85 612,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 104 515,5 0,0 104 515,5 99,0 99,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 104 515,5 0,0 104 515,5 99,0 99,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 18 903,0 18 903,3 100,0 42,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 18 903,0 18 903,3 100,0 42,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -61 021,3 -94 533,5 -94 533,5 -138 030,2 81 460,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 61 021,3 94 533,5 94 533,5 138 030,2 -81 460,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 105 618,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 44 596,7 44 596,7 44 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 33 512,2 33 512,2 32 412,2 -187 078,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 36 830,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 223 908,1