Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 маусымға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 маусымға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 510 881,1 6 859 851,4 7 449 012,1 108,6 48,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 2 314 967,9 2 489 242,1 107,5 51,5
1 Салықтық түсімдер 4 837 566,0 4 837 566,0 4 837 566,0 2 314 967,9 2 489 242,1 107,5 51,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 24 218,4 24 218,4 26 614,1 8 758,0 33 508,2 382,6 125,9
2 Салықтық емес түсiмдер 24 218,4 24 218,4 26 614,1 8 758,0 33 508,2 382,6 125,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 421 686,0 421 686,0 421 686,0 321 088,0 711 240,3 221,5 168,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 421 686,0 421 686,0 421 686,0 321 088,0 711 240,3 221,5 168,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 4 215 037,5 4 215 021,5 100,0 41,2
4 Трансферттердің түсімдері 10 191 202,0 10 191 202,0 10 225 015,0 4 215 037,5 4 215 021,5 100,0 41,2
II. ШЫҒЫНДАР 15 474 672,4 15 474 672,4 15 549 656,0 6 952 403,8 11 149 669,6 9 726 259,9 2 808 419,9 6 917 840,0 99,5 44,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 438 918,0 438 918,0 438 918,0 247 511,4 376 656,8 302 191,5 56 619,4 245 572,1 99,2 55,9
02 Қорғаныс 11 805,0 11 805,0 11 805,0 3 910,0 8 062,0 5 343,0 1 435,2 3 907,8 99,9 33,1
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 42 534,0 42 534,0 42 534,0 18 746,7 40 244,0 36 013,7 17 268,4 18 745,3 100,0 44,1
04 Бiлiм беру 7 971 406,0 7 971 406,0 7 929 268,0 3 256 821,0 5 271 339,0 4 484 309,5 1 257 025,4 3 227 284,1 99,1 40,7
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 891 080,0 891 080,0 922 421,0 404 671,0 638 752,0 412 134,3 8 778,6 403 355,7 99,7 43,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 157 960,0 3 157 960,0 3 157 960,0 1 531 573,0 3 157 960,0 2 904 064,3 1 372 504,2 1 531 560,1 100,0 48,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 195 660,0 195 660,0 195 543,0 84 427,0 170 630,0 148 159,6 64 002,1 84 157,5 99,7 43,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 198 169,0 198 169,0 165 006,6 74 958,6 95 411,6 78 901,7 4 993,9 73 907,8 98,6 44,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 998,0 34 998,0 34 998,0 23 715,5 28 321,5 26 315,3 3 005,9 23 309,3 98,3 66,6
12 Көлiк және коммуникация 130 477,0 130 477,0 130 477,0 76 148,9 130 477,0 97 452,0 21 303,2 76 148,8 100,0 58,4
13 Басқалар 21 401,0 21 401,0 21 401,0 6 557,0 8 452,0 8 011,6 1 483,7 6 527,9 99,6 30,5
14 Борышқа қызмет көрсету 240,4 240,4 2 636,1 1 197,9 1 197,9 1 197,9 0,0 1 197,9 100,0 45,4
15 Трансферттер 2 380 024,0 2 380 024,0 2 496 688,3 1 222 165,8 1 222 165,8 1 222 165,8 0,0 1 222 165,8 100,0 49,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 166 158,0 55 482,5 52 416,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 120 186,0 120 186,0 120 186,0 109 260,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 99,1 90,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 120 186,0 120 186,0 120 186,0 109 260,0 109 260,0 108 225,0 0,0 108 225,0 99,1 90,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 53 777,5 55 808,8 103,8 4,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 53 777,5 55 808,8 103,8 4,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 166 158,0 1 166 158,0 1 127 383,1 -148 034,9 478 755,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 166 158,0 -1 166 158,0 -1 127 383,1 148 034,9 -478 755,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 120 186,0 120 186,0 120 186,0 109 260,0 109 260,0 100,0 90,9
7 Қарыздар түсімі 120 186,0 120 186,0 120 186,0 109 260,0 109 260,0 100,0 90,9
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 1 286 344,0 1 286 344,0 1 286 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 38 774,9 38 774,9 -588 015,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 38 774,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 626 790,8