Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 маусымға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 маусымға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 151 973 544,8 151 971 149,3 152 184 434,0 60 883 251,0 67 721 254,9 111,2 44,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 51 147 764,8 56 094 303,7 109,7 42,6
1 Салықтық түсімдер 131 649 858,0 131 649 858,0 131 649 858,0 51 147 764,8 56 094 303,7 109,7 42,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 676 985,8 3 674 590,3 3 676 986,0 1 003 765,2 1 685 541,4 167,9 45,8
2 Салықтық емес түсiмдер 3 676 985,8 3 674 590,3 3 676 986,0 1 003 765,2 1 685 541,4 167,9 45,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 1 885 636,0 3 275 474,8 173,7 106,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 068 292,0 3 068 292,0 3 068 292,0 1 885 636,0 3 275 474,8 173,7 106,8
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 6 846 085,0 6 665 935,0 97,4 48,3
4 Трансферттердің түсімдері 13 578 409,0 13 578 409,0 13 789 298,0 6 846 085,0 6 665 935,0 97,4 48,3
II. ШЫҒЫНДАР 150 720 161,2 154 808 874,7 154 923 874,3 63 233 976,9 ########### 90 351 356,4 29 709 918,2 60 641 438,1 95,9 39,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 965 777,0 4 987 132,7 4 988 766,7 2 299 257,0 3 493 711,5 3 001 517,0 782 194,1 2 219 322,9 96,5 44,5
02 Қорғаныс 234 663,0 234 663,0 234 663,0 96 412,0 151 145,0 121 207,3 29 788,2 91 419,1 94,8 39,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 085 571,0 5 085 571,0 5 085 571,0 1 708 078,7 2 619 856,0 2 128 070,5 447 340,1 1 680 730,4 98,4 33,0
04 Бiлiм беру 58 861 730,0 58 869 191,0 58 813 671,0 25 403 504,7 41 395 830,4 38 061 644,9 13 025 745,3 25 035 899,6 98,6 42,6
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 1 614 180,0 2 355 451,0 2 321 063,6 707 526,3 1 613 537,4 100,0 55,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 766 558,0 7 976 558,0 8 184 975,0 3 299 407,2 4 848 201,5 3 719 881,5 493 575,0 3 226 306,5 97,8 39,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 454 729,0 19 137 106,5 19 149 319,3 7 374 340,7 19 006 813,4 16 959 380,7 9 777 680,5 7 181 700,2 97,4 37,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 728 639,0 6 729 639,0 6 729 522,0 3 006 978,5 4 721 983,5 3 957 821,4 1 080 559,9 2 877 261,5 95,7 42,8
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 34 188,0 34 188,0 34 188,0 9 582,0 34 188,0 34 188,0 24 606,4 9 581,6 100,0 28,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 765 931,0 2 772 391,0 2 739 228,6 883 514,1 1 421 572,6 1 107 866,6 266 910,4 840 956,1 95,2 30,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 294 369,0 311 911,0 547 507,0 416 216,3 462 812,5 415 363,0 20 042,8 395 320,2 95,0 72,2
12 Көлiк және коммуникация 5 090 992,0 5 092 520,0 5 092 520,0 2 584 863,9 4 818 776,0 3 974 939,0 1 776 820,8 2 198 118,2 85,0 43,2
13 Басқалар 6 772 020,0 6 594 725,9 6 340 665,1 2 395 344,4 2 532 559,5 2 406 115,8 1 277 128,2 1 128 987,6 47,1 17,8
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 2 971,0 2 971,0 2 970,6 0,0 2 970,6 100,0 39,3
15 Трансферттер 33 756 709,0 34 074 992,4 34 074 992,4 12 139 326,4 12 139 326,4 12 139 326,4 0,0 12 139 326,4 100,0 35,6
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -4 858 474,4 -4 858 474,4 856 849,5 1 980 053,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 2 209 260,0 2 209 260,0 2 143 670,0 2 143 670,0 2 139 462,0 0,0 2 139 462,0 99,8 96,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 1 200 407,0 1 200 407,0 1 196 199,0 0,0 1 196 199,0 99,6 94,5
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 0,0 943 263,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 1 286 820,5 159 408,8 12,4 2,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 1 286 820,5 159 408,8 12,4 2,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 60 083,2
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 7 427,8 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 7 427,8 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 1 876 238,0 1 974 523,1 -3 275 086,4 5 039 680,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -1 876 238,0 -1 974 523,1 3 275 086,4 -5 039 680,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 4 419 312,0 4 419 312,0 100,0 98,5
7 Қарыздар түсімі 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 4 419 312,0 4 419 312,0 100,0 98,5
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 1 268 417,0 1 268 417,0 1 268 416,8 0,0 1 268 416,8 100,0 17,9
16 Қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 1 268 417,0 1 268 417,0 1 268 416,8 0,0 1 268 416,8 100,0 17,9
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 705 501,0 607 215,9 124 191,4 -8 190 575,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 739 192,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 8 929 767,6